Arts University Bournemouth: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Arts University Bournemouth: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย: Arts University Bournemouth

ชื่อทุน: International Vice Chancellor Scholarship

สาขาวิชา: ไม่ระบุ

ระดับ: Foundation, Undergraduate, Postgraduate

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน:

Foundation Vice Chancellor Scholarship: £5,250

Undergraduate Vice Chancellor Scholarship: £6,950

Postgraduate Vice Chancellor Scholarship: £8,500

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 1 สิงหาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเรียน (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) และตอบรับเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัยได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: International Mature Student Bursary

สาขาวิชา: ไม่ระบุ

ระดับ: Foundation, Undergraduate, Postgraduate

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน:

Foundation Mature Student Bursary: £2,000

Undergraduate Mature Student Bursary: £3,000

Postgraduate Mature Student Bursary: £5,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 1 สิงหาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สมัครเรียน (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) และตอบรับเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัยได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: Global Bursary

สาขาวิชา: ไม่ระบุ

ระดับ: Foundation, Undergraduate, Postgraduate

เริ่มเรียน: กันยายน 2021, ตุลาคม 2021

มูลค่าทุน: £5,000 

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร:

1 สิงหาคม 2021 (Foundation, Undergraduate: กันยายน 2021)

1 กันยายน 2021 (Postgraduate: ตุลาคม 2021)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • สมัครเรียน (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021, ตุลาคม 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) และตอบรับเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัยได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่