University of Dundee มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2017/2018

dundee

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Dundee มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2017/2018

University of Dundee มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ภายใต้ชื่อ “Global Excellence Scholarship” สำหรับนักเรียนในประเทศอาเซียน (Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia) ปีการศึกษา 2017 (กันยายน) และ 2018 (มกราคม)

“Global Excellence Scholarship (ASEAN/CEPLMP)”

ในสาขา Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy

จำนวนทุน

มูลค่าทุน 4,000 ปอนด์

คุณสมบัติและเงื่อนไข

  • มีสัญชาติมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และ อินโดนีเซีย
  • ต้องสมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลา ในสาขา Energy, Petroleum, Mineral Law & Policy
  • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย (offer)

หมดเขตรับสมัคร

“Global Excellence Scholarship (ASEAN / POSTGRADUATE LAW)”

ในสาขา Energy, Petroleum, Mineral Law and Policy

จำนวนทุน

มูลค่าทุน 4,000 ปอนด์

คุณสมบัติและเงื่อนไข

  • มีสัญชาติมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และ อินโดนีเซีย
  • ต้องสมัครเรียนเต็มเวลา ในสาขา Law
  • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย (offer)

หมดเขตรับสมัคร

**สมัครเข้ารับทุนการศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ University of Dundee**

อ้างอิง

http://www.dundee.ac.uk/study/scholarships/uod-global-excellence-asean-pg-cepmlp/

http://www.dundee.ac.uk/study/scholarships/uod-global-excellence-asean-pg-law/

dundee

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Dundee มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2017

dundee

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Dundee มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2017

University of Dundee มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใต้ชื่อ “Global Excellence Scholarship (ASEAN / Undergraduate Life Sciences)”สำหรับนักเรียนในประเทศอาเซียน (Malaysia, Singapore, Thailand, Indonesia) ในสาขา Life Sciences ปีการศึกษา 2017 (กันยายน)

จำนวนทุน

มูลค่าทุน 10,000 ปอนด์

คุณสมบัติและเงื่อนไข

  • มีสัญชาติมาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และ อินโดนีเซีย
  • ต้องสมัครเรียนปริญญาตรีเต็มเวลา ในสาขา Life Sciences
  • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย (offer)

หมดเขตรับสมัคร

**สมัครเข้ารับทุนการศึกษาและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ University of Dundee**

อ้างอิง http://www.dundee.ac.uk/study/scholarships/uod-global-excellence-asean-ug-life-sciences/

dundee_university

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่