University of Kent มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และโท มูลค่า 5,000 ปอนด์

kent.logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Kent มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี และ โท มูลค่า 5,000 ปอนด์

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาฝากกันค่ะ

****University of Kent มีความยินดีที่จะเสนอทุนการศึกษาให้กับนักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี และ โท โดยมีมูลค่าทุนละ 5000 ปอนด์ ในระยะเวลาการศึกษา 1 ปีการศึกษาค่ะ Continue reading