รวมทุนปริญญาตรีและปริญญาโทด้านกฎหมาย ประเทศอังกฤษ 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนปริญญาตรีและปริญญาโทด้านกฎหมาย  ประเทศอังกฤษ 2016

มหาวิทยาลัยในอังกฤษมีการประกาศมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านกฏหมาย หลักสูตร 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าแตกต่างกัน ตั้งแต่ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด โดย Hands On สำนักงานเชียงใหม่ จะนำมาอัพเดทเรื่อย ๆ ค่ะ

University of Birmingham

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่า  3,000 ปอนด์

หมดเขตรับสมัครทุน  วันศุกร์ 24 มิถุนายน 2016

Link : http://www.birmingham.ac.uk/schools/law/courses/llb/scholarships.aspx Continue reading