Aston University มอบทุนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ MBA 2015

aston-business-school

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – มอบทุนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ MBA 2015

มหาวิทยาลัยแอสตันมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทย โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Aston Thailand Scholarship” เป็นทุนที่มอบให้สำหรับนักเรียนที่สมัครเรียน MBA ที่จะเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้ค่ะ ทุนมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 5000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องสมัครเรียนเต็มเวลา
  • ต้องเป็นผู้ที่ใช้ทุนตัวเอง
  • ผู้สมัครต้องส่งใบสมัครทุนพร้อมกับใบสมัครเข้าเรียนต่อ
  • ส่งใบสมัครพร้อมกับแนบจดหมายแนะนำตัวไม่เกิน 700 คำ โดยเขียนว่า ทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ แล้วจะทำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการทำงานอย่างไร และแสดงศักยภาพในการเรียนที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จตลอดช่วงเวลาที่เรียน

Continue reading

University of Sussex มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

IMG_0687

University of Sussex  มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

มาแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจจะศึกษาต่อปริญญาเอก วันนี้มหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์มีทุนมาแจกระดับปริญญาเอกที่มีชื่อว่า “Chancellor’s International Research Scholarship” ทุนนี้ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของนักเรียนด้วยค่ะ

จำนวนทุน 10 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณมบัติ

  • ต้องสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ (The Science Schools of Study, The Univeristy of Sussex)
  • ต้องเริ่มทำการวิจัยในเดือนกันยายน 2015
  • ผู้สมัครในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศกรรมศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญโทอย่างต่ำ 3.50
  • ต้องแนบหลักฐานผลสอบภาษาอังกฤษนานาชาติมาด้วย (IELTS)
  • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

Continue reading

University of Sussex แจกทุนปริญญาเอก 2014

1

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Sussex แจกทุนปริญญาเอก 2014

*****ทุนนี้มีชื่อว่า “Chancellor’s International Research Scholarship 2014” เป็นเวลา 1 ปี  ในกรณีแรก  ซึ่งต่อสัญญาใหม่เป็นประจำทุกปี  สูงสุดไม่เกิน  3  ปี  (36 เดือน) เรียนเต็มเวลา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก  ซึ่งทุนจะครอบคลุมในส่วนของค่าใช้จ่ายในต่างประเทศและค่าครองชีพ  ซึ่งจะตรงกับที่ระบุไว้  สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกสหราชอาณาจักรโดยสภาวิจัยสหราชอาณาจักร เริ่มเรียนในเดือนกันยายน  2014  ค่ะ Continue reading

University of Sussex มอบทุนระดับปริญญาเอก 2014

university-of-sussex-brighton

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Sussex มอบทุนระดับปริญญาเอก 2014

**********มหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  สำหรับการเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2014  ทุนนี้จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน เต็มเวลา (เป็นเวลา 3 ปี) และค่าซ่อมบำรุงเป็นจำนวน  13,726  ปอนด์ต่อปี  ในอัตราของสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป Continue reading

University of Glasgow ให้ทุนปริญญาเอกประจำปี 2013

glasgow uni logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Glasgow ให้ทุนปริญญาเอกประจำปี 2013

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

คณะบริหารธุรกิจของ University of Glasgow ให้ทุนปริญญาเอก เรียนทางด้าน Acounting and Finance, Business & Management และ Economics ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวน รวมถึงเงินประจำเดือนและค่าวิจัยหรือประชุมต่าง ๆ เป็นระยะเวลา  3  ปี Continue reading

Brunel University มอบทุนระดับปริญญาตรี 2013

Brunel university

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Brunel University มอบทุนระดับปริญญาตรี 2013

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****Brunel University มอบทุนระดับปริญญาตรี ซึ่งแต่ละทุนจะได้รับส่วนลด 15% สำหรับค่าเล่าเรียนสำหรับปี 2013/14 เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ Continue reading

University of Glasgow มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

glasgow uni logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Glasgow มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****University of Glasgow College of Social Sciences มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขากฎหมายมหาชน (Public Law) ซึ่งนักเรียนของสหราชอาณาจักร / สหภาพยุโรป และนานาชาติสามารถยื่นขอทุนการศึกษานี้ได้ ทั้งหลักสูตรเต็มเวลาและหลักสูตรนอกเวลา ระยะเวลาของทุนการศึกษาเป็นเวลา 3 หรือ 5 ปี เริ่มการศึกษาในเดือนกันยายนตุลาคม 2013 ค่ะ Continue reading

Aston University มอบทุนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ MBA

Aston_IMG_1716

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Aston University มหาวิทยาลัยแอสตันมอบทุนปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ

สวัสดีค่ะ วันนี้ แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาฝากกันค่ะ ใครอยากเรียนที่ประเทศอังกฤษไม่ควรพลาดนะค่ะ

*****มหาวิทยาลัยแอสตันเสนอทุนการศึกษา จากสำนักงาน MBA สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรม Continue reading

Aston University มอบทุนปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Aston University มอบทุนปริญญาเอก  สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

สวัสดีค่ะ วันนี้ แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาฝากกันค่ะ ใครอยากเรียนที่ประเทศอังกฤษไม่ควรพลาดนะค่ะ

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ของมหาวิทยาลัยแอสตัน  เป็นศูนย์การศึกษาที่พร้อมไปด้วย สิ่งอำนวยความสะดวก  และสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ ซึ่งในปี 2008 นั้น 85% ของงานวิจัยของโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผลงานที่มีคุณภาพในแบบสากล ซึ่งทำใหโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยแอซตันนั้น Continue reading

ทุนการศึกษาจาก University of Sussex สำหรับปริญญาเอก

University_of_Sussex_Logo.svg

แฮนด์ ออน เชียงใหม่ – ทุนการศึกษาจาก University of Sussex สำหรับปริญญาเอก

University of Sussex มอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ดังต่อไปนี้ค่ะ

*****University of Sussex ได้ประกาศให้ทุน จำนวน 50 ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อทำวิจัย ซึ่งในระหว่างปี 2013 นี้ ทางมหาวิทยาลัย มีความต้องการที่จะสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติมาเป็นผู้รับทุนการศึกษา Continue reading