ทุนธนาคารกสิกรไทย ระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ปี 2555

ธนาคารกสิกรไทยประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดทุน
ทุนที่ 1 เรียนต่อสหรัฐอเมริกา 2 ทุน
ทุนที่ 2 เรียนต่อสหราชอาณาจักร 1 ทุน
ทุนที่ 3 เรียนต่อญี่ปุ่น 1 ทุน
ทุนที่ 4 เรียนต่อประเทศจีน 1 ทุน Continue reading