ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบทุนระดับปริญญาโทขึ้นไป 2557

BOT_Seal

ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไป 2014

*****ครั้งนี้เป็นของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับนักเรียนที่ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  ซึ่งมีจุดเด่นคือ รับสมัครรวมไปถึงคนที่กำลังเรียนอยู่ก็สมัครได้ค่ะ ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่กำลังจะไปอย่างเดียวเหมือนทุนอื่น ๆ   เงื่อนไขทุนเป็นแบบผูกพัน คือ ต้องกลับมาทำงานให้กับทางธปท.ค่ะ

Continue reading

ทุนปริญญาโทจากธนาคารแห่งประเทศไทย 5 ทุน

BOT_Seal

ทุนปริญญาโทจากธนาคารแห่งประเทศไทย

ทางแฮนด์ส ออน เชียงใหม่เรามีข้อมูลทุนมานำเสนอกันอีกแล้วครับ

อันนี้เป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยครับ ทุนนี้มีจุดเด่นคือ รับสมัครรวมไปถึงคนที่กำลังเรียนอยู่ก็สมัครได้ครับ ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่กำลังจะไปอย่างเดียวเหมือนทุนอื่น ๆ   เงือนไขทุนเป็นแบบผูกพัน คือ ต้องกลับมาทำงานให้กับทางธปท.ครับ ทั้งหมดจำนวน 5ทุน Continue reading