Manchester Metropolitan University ให้ทุนระดับปริญญาโท 2014-15

646_front_show_Building_manchester_met20120906-2-1sz1op

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Manchester Metropolitan University  ให้ทุนระดับปริญญาโท 2014-15

*****โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาในทุกหลักสูตร  ในเทอมเดือนกันยายน 2014 ทุนนี้ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน  ซึ่งนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี สามารถสมัครทุนนี้ได้ค่ะ  น้อง ๆ คนไหนสนใจก็รีบทำการสมัครกันไว้เลยนะค่ะ Continue reading

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – 10 มหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่ารวยที่สุด

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ –  10 มหาวิทยาลัยที่มีศิษย์เก่ารวยที่สุด

หนังสือพิมพ์ เดลีเทเลกราฟ ของอังกฤษได้ตีพิมพ์ผลสำรวจเกี่ยวกับเครือข่ายของศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสหราชอาณาจักรในด้านฐานะทางการเงิน โดยได้จัดอันดับมาดังนี้ Continue reading

Manchester Metropolitan University มอบทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

R0026060แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Manchester Metropolitan University มอบทุนแก่ปริญญาตรีและปริญญาโท

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

International Foundation programme scholarships

ระยะเวลา  3 ภาคการศึกษา (หรือ 9 เดือน) Continue reading

University of Manchester มอบทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

University of Manchester

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Manchester มอบทุนแก่ปริญญาตรีและปริญญาโท

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

International Diploma in Business scholarships

ระยะเวลา  3 ภาคการศึกษา (หรือ 9 เดือน) Continue reading