University of Birmingham มอบทุนกฎหมาย LLB 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนกฎหมาย LLB 2016

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมมีการแจกทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ  ในหลักสูตร LLB ระดับปริญญาตรี  และทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนใน UK / EU  และนักเรียนต่างชาติ ในหลักสูตร LLB สำหรับบัณฑิตจบใหม่

1. LLB Scholarships

ทุนกฎหมายระดับปริญญาตรี สำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

หลักสูตรที่ให้ทุน

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  3,000 ปอนด์/ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ  ที่ใช้ทุนส่วนตัว  โดนทุนการศึกษาที่ให้จะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน
  • ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครทุนการศึกษา และส่งไปยัง law-llb@bham.ac.uk.
  • ต้องเขียนเรียงความอย่างน้อย 500 คำ เกี่ยวกับว่าทำไมนักเรียนจึงควรได้รับทุนการศึกษานี้
  • จะต้องมีหมายเลขประจำตัว UCAS ในจดหมาย
  • ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมอย่างน้อย 3.33 (2.1)

Continue reading

University of Birmingham มอบทุนระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2016

ทุนจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม สำหรับนักเรียนจากสหภาพยุโรป นักเรียนต่างชาติ และนักเรียนในสหราชอาณาจักร ครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  5,000 ปอนด์

หลักสูตรที่ให้ทุน

Continue reading

University of Birmingham มอบทุนระดับปริญญาเอก 2016

University of Birmingham มอบทุนระดับปริญญาเอก 2016

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  สำหรับนักเรียนของสหภาพยุโรป  นักเรียนต่างชาติ  และจากสหราชอาณาจักร  ซึ่งครอบคลุมเป็นค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 3 ปี (นักเรียนเต็มเวลา) และ 6 ปี (นักเรียนนอกเวลา) ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  11,000 ปอนด์/ปี (สำหรับนักเรียนเต็มเวลา)

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (สำหรับเรียนนอกเวลา)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ทุนนี้เปิดให้สำหรับนักเรียนทั่วโลก ทั้งนักเรียนเต็มเวลาและนอกเวลา
  • ผู้สมัครที่ได้ทุนนี้ จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ  โดยไม่ต้องส่งใบสมัครแยกกัน

Continue reading

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมให้ทุนปริญญาโทประจำปี 2013ด้าน Robotics 5,000 ปอนด์

BHAM_Text_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมให้ทุนสำหรับนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาโทประจำปี 2013

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเสนอให้ทุนสำหรับนักศึกษาปริญญาโทประจำปี 2013  มูลค่าถึง 5,000 ปอนด์ ในสาขา MSc Robotics และ 3,000 ปอนด์ ในสาขาอื่น ๆ ในคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Sciences) Continue reading

University of Birmingham มอบทุนการศึกษา International Postgraduate Scholarships

BHAM_Text_LogoUniversity of Birmingham มอบทุนการศึกษา International Postgraduate Scholarships 

วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็น  ที่รู้จักในฐานะมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดจากด้านการเรียนการสอนและการวิจัย มาเป็นเวลานานกว่าศตวรรษแล้ว  ที่มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาที่มีความสามารถจากทั่วโลก   ทั้งในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท และปริญญาเอก Continue reading