ธนาคารกรุงเทพ: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกรุงเทพ: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย:

ประเทศสหรัฐอเมริกา

Harvard University  Dartmouth College
University of PennsylvaniaDuke University  
Stanford UniversityUniversity of Southern California
Massachusetts Institute of TechnologyNew York University
Columbia University  Cornell University
University of ChicagoUniversity of California- Los Angeles
Northwestern UniversityUniversity of Texas – Austin
University of California Berkeley    University of Michigan
Yale UniversityCarnegie Mellon University
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ
Massachusetts Institute of TechnologyUniversity of California – Los Angeles
Stanford UniversityGeorgia Institute of Technology
Carnegie Mellon UniversityCalifornia Institute of Technology
University of California BerkeleyColumbia University
Harvard UniversityCornell University
Yale UniversityUniversity of Southern California
New York UniversityUniversity of Washington
University of PennsylvaniaUniversity of Illinois at Urbana-Champaign
University of  MichiganPrinceton University
University of Texas –  AustinPurdue University
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

ประเทศสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

ประเทศจีน

 • China Europe International Business School (CEIBS)
 • Peking University
 • Shanghai Jiao Tong University
 • Tsinghua University
 • Fudan University

ประเทศสิงคโปร์

 • National University of Singapore (NUS)
 • Nanyang Technology University (NTU)
 • Singapore Management University (SMU)

ชื่อทุน: ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ

สาขาวิชา:

ประเทศสหรัฐอเมริกา

MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ประเทศสหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์

MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: เต็มจำนวน

จำนวนทุน: 25 (รวมทุนในประเทศ)

หมดเขตรับสมัคร: 30 เมษายน 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
 • ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป 
 • หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

British Council: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – British Council: Scholarships 2021/2022

ชื่อทุน: GREAT Scholarships Thailand

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มหาวิทยาลัย (แฮนด์ส ออนเป็นตัวแทน)จำนวนทุนมูลค่าทุนหมดเขตรับสมัครหมายเหตุ
Bangor University1£10,00020 มิถุนายน 2021สาขาวิชา
Birmingham City University1£10,00030 เมษายน 2021สาขาวิชา
Bournemouth University1£10,00031 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
Cranfield University3£10,0001 พฤษภาคม2021สาขาวิชา
Goldsmiths, University of London1£10,00014 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
Keele University1£10,00031 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
Nottingham Trent University1£10,00012 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
Royal Agricultural University1ประมาณ £10,00013 มิถุนายน 2021สาขาวิชา
Sheffield Hallam University1£10,00031 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
Teesside University1£10,00031 มีนาคม 2021สาขาวิชา
University of Bath1ประมาณ £26,00026 เมษายน 2021สาขาวิชา
University of Derby1£11,0001 กรกฎาคม 2021สาขาวิชา
University of Dundee2£10,0007 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
University of Essex1£10,00030 เมษายน 2021สาขาวิชา
University of Exeter3£10,00018 เมษายน 2021สาขาวิชา
University of Hull1ประมาณ £10,00031 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
University of Kent2£10,000รอประกาศสาขาวิชา
University of Manchester1£10,00030 เมษายน 2021.สาขาวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เป็นนักเรียนไทย
 • สมัครเรียน (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) และตอบรับเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Manchester Metropolitan University: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Manchester Metropolitan University: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย: Manchester Metropolitan University

ชื่อทุน: INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS

สาขาวิชา: ไม่ระบุ

ระดับ: Undergraduate, Postgraduate

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน:

Undergraduate: £2,000

Postgraduate: £3,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: ไม่ระบุ

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเรียน (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) และตอบรับเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ทุนการศึกษานี้ (Undergraduate) ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัยได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Liverpool John Moores University: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Liverpool John Moores University: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย: Liverpool John Moores University

ชื่อทุน: British Council Women in STEM Scholarships – South East Asia

สาขาวิชา:

Faculty of Science: MSc Biomedical Sciences, MSc Cosmetic Science, MSc Industrial Biotechnology, MSc Drug Discovery Development and Delivery, MSc Forensic Bioscience, MSc Sport Nutrition, MSc Clinical Exercise Physiology,

Faculty of Health: MSc Public Health, MSc International Public Health, Public Health Addictions, MSc Mental Health

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: เต็มจำนวน

จำนวนทุน: 5

หมดเขตรับสมัคร: 1 มีนาคม 2021 (12 pm GMT+1)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนเพศหญิงสัญชาติ Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand และ Vietnam
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) ในสาขาวิชาข้างต้น ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of East Anglia: Scholarships 2020/2021

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of East Anglia: Scholarships 2020/2021

ชื่อทุน: INTERNATIONAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP

มหาวิทยาลัย: University of East Anglia

สาขาวิชา : ยกเว้น Faculty of Medicine and Health

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £4,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 14 มิถุนายน 2020 (12:00 UK time)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ไม่เป็นนักเรียนทุน และไม่ได้รับทุนอื่นจากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: LLM ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIPS

มหาวิทยาลัย: University of East Anglia

สาขาวิชา : Law School 

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £1,000 / £3,000 

จำนวนทุน: 10

หมดเขตรับสมัคร: ไม่ระบุ

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • สมัครเรียนปริญญาโท Law School (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ไม่สามารถสมัครร่วมกับทุนอื่นได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: THAMMASAT UNIVERSITY (THAILAND) SCHOLARSHIPS

มหาวิทยาลัย: University of East Anglia

สาขาวิชา : Law School 

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £4,000 / £6,000 / 50%

จำนวนทุน: 2 (50%)

หมดเขตรับสมัคร: 1 มิถุนายน 2020

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • สมัครเรียนปริญญาโท Law School (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ทุนที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

£4,000 (ไม่ระบุจำนวนทุน)

 • นักเรียนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนที่ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

£6,000 (ไม่ระบุจำนวนทุน)

 • นักเรียนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป และได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

สำหรับทุน 50% ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: CHULALONGKORN UNIVERSITY (THAILAND) SCHOLARSHIPS

มหาวิทยาลัย: University of East Anglia

สาขาวิชา : Law School 

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £4,000 / £6,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: ไม่ระบุ

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • สมัครเรียนปริญญาโท Law School (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ทุนที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

£4,000

 • นักเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนที่ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

£6,000

 • นักเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป และได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ใหม่ เรสซิเดนซ์

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Manchester Metropolitan University: Scholarships 2020/2021

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Manchester Metropolitan University: Scholarships 2020/2021

ชื่อทุน: International Undergraduate Scholarships

มหาวิทยาลัย: Manchester Metropolitan University

สาขาวิชา : ยกเว้น BA (Hons) Architecture

ระดับ: ปริญญาตรี

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £2,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: ไม่ระบุ

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 • สมัครเรียนปริญญาตรี (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: International Postgraduate Scholarships

มหาวิทยาลัย: Manchester Metropolitan University

สาขาวิชา : ยกเว้น Master of Architecture

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020 / มกราคม 2021

มูลค่าทุน: £2,500 / £2,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: ไม่ระบุ

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020 / มกราคม 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: Vice – Chancellor’s International Scholarship

มหาวิทยาลัย: Manchester Metropolitan University

สาขาวิชา : ยกเว้น

BA (Hons) Architecture, Master of Architecture และ MA Architecture and Urbanism

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £5,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 15 พฤษภาคม 2020

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Reading มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

scholarship_reading

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Reading มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

 

ชื่อทุน: Marshal Papworth Scholarship

มหาวิทยาลัย: University of Reading, the Graduate Institute of International Development, Agriculture and Economics (GIIDAE),  School of Agriculture, Policy and Development

สาขาวิชา : Agriculture and Development, Applied International Development, Climate Change and Development, Communication for Development, Environment and Development, Food Security and Development

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: 2019

หมดเขตรับสมัคร: 13 กุมภาพันธ์ (4:00 PM GMT)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • ต้องมีประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาชุมชนและ/หรือการพัฒนาการเกษตร
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
 • IELTS 6.5 (5.5 อย่างน้อยในทุกทักษะ)
 • ต้องไม่เคยเรียนปริญญาโทมาก่อน
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

ho

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Exeter มอบทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท LLM

exeter_logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Exeter มอบทุนบปริญญาโทกฎหมาย LLM

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****University of Exeter มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท LLM ในสาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เป็นระยะเวลา 1 ปี ผู้รับทุนจะสามารถเลือกเรียนวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ในสาขาที่ตนสนใจ ซึ่งรวมถึง: Continue reading

Cardiff University มอบทุนการศึกษาทุกระดับ แก่ผู้ที่สนใจ จำนวนหลายทุน

Cardiff University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เพื่อศึกษาในปี 2555 – 2556 จำนวนหลายทุน ดังต่อไปนี้

Foundation Course (เตรียมตัวเข้าปริญญาตรี) Continue reading