Queen’s University Belfest มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfest มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

สวัสดิค่ะน้อง ๆ วันนี้แฮนด์ ออน เชียงใหม่มีข่าวทุนการศึกษาอัพเดตใหม่ล่าสุดส่งตรงจากประเทศอังกฤษค่ะ ทุนนี้เป็นทุนของมหาวิทยาลัย Queen’s University Belfast มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติปริญญาโทค่ะ เริ่มที่ทุนแรกกันเลยดีกว่าค่ะ

1. International Office Postgraduate Research Scholarships

จำนวนทุน 3 ทุน

มูลค่าทุน 2500 ปอนด์  (1 ทุน) และ 3000 ปอนด์ (2 ทุน)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ทุนนี้จะถูกพิจารณาโดยอัตโนมัติทันทีที่ผู้สมัครส่งใบส่งสมัครเข้าเรียน
  • ต้องจัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนต่างประเทศ
  • ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
  • ต้องสมัครเข้าเรียนเต็มเวลาเท่านั้น

ปิดรับสมัคร  ไม่ระบุ Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโทด้านการวิจัย 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast  มอบทุนศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโทด้านการวิจัย 2015

ทุนนี้มอบให้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่เริ่มต้นเรียนระดับปริญญาโท  ทางด้านการวิจัย ในปีศึกษา 2015  ซึ่งทุนนี้จะมีผลบังคับใช้ภายใน 3 ปีค่ะ

จำนวนทุน  100  ทุน

มูลค่าทุน
1500 ปอนด์  (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2000 ปอนด์  (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรม) Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เคยเรียนในมหาวิทยาลัย 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติที่เคยเรียนในมหาวิทยาลัย 2015

“Progression Scholarship 2015” ทุนนี้มอบให้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยควีนส์ เบลฟาสท์  และต้องการจะเรียนต่อในระดับต่อไป  ซึ่งครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน โดยมีรายละเอียดของทุนดังนี้ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  10%

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ

–  สามารถนำไปเป็นเงินทุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

–  ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยให้เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2015

–  ระบุหมายเลขประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยควีนส์ยูนิเวอร์ซิตีเบลฟาสท์  และสำเนาหนังสือรับรองจบการศึกษา

–  ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้ Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast  มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท 2015

แจกกันอีกแล้วสำหรับทุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติ ในระดับปริญญาโท  ซึ่งทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนบางส่วน  โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนทุน 100 ทุน

มูลค่าทุน

2,000 ปอนด์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3,000 ปอนด์ (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
3,000 ปอนด์ (โรงเรียนการจัดการ)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องจัดเป็นนักเรียนกลุ่มต่างชาติ
  • ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
  • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้

Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนศิษย์เก่าสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast มอบทุนศิษย์เก่าสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท 2015

ทุนนี้มีชื่อว่า “Study Abroad Scholarship 2015” สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยควีนส์ยูนิเวอร์ซิตีเบลฟาสท์  ระดับปริญญาโทเต็มเวลา  เป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  10%

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ

–  สามารถนำไปเป็นเงินทุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

–  ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยให้เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2015

–  ระบุหมายเลขประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยควีนส์ยูนิเวอร์ซิตีเบลฟาสท์  และสำเนาหนังสือรับรองจบการศึกษา

–  ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้ Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast  มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 2015

วันนี้แฮนด์ ออน เชียงใหม่มีข่าวทุนการศึกษาอีกทุนมาฝาก  มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี  โดยจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน รายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนทุน  100 ทุน

มูลค่าทุน  

1,500 ปอนด์ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2,000 ปอนด์ (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องจัดเป็นนักเรียนกลุ่มต่างชาติ
  • ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
  • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้

Continue reading

University of Westminster แจกทุนปริญญาโทนักศึกษาต่างชาติ 2014

Westminster_Marylebone_Campus

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Westminster  แจกทุนปริญญาโทนักศึกษาต่างชาติ 2014

**********University of Westminster  มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในประเทศอังกฤษ  โดยทางมหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งว่าจะมอบทุนนี้เป็นจำนวนกี่ทุน  โดยมูลค่าของทุนจะมีทั้งแบบครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียน  และแบบค่าเล่าเรียนในบางส่วน  ของผู้สมัครเท่านั้น  แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้  ผู้สมัครต้องเป็นคนออกเองค่ะ Continue reading