รวมทุนการศึกษา University of Southampton ประจำปีการศึกษา 2017/2018

scholarship_4

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนการศึกษา University of Southampton ประจำปีการศึกษา 2017/2018

ทุนปริญญาตรี

ทุน MBA

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  £3,525 (15%) และ £5,875 (25%)

คุณสมบัติและเงื่อนไข

สำหรับ £3,525 (15%)

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 + ประสบการณ์ 3 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 + ประสบการณ์ 4 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 + ประสบการณ์ 5 ปี

สำหรับ £5,875 (25%)

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 + ประสบการณ์ 4 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 + ประสบการณ์ 6 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 + ประสบการณ์ 8 ปี

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*** 

ทุนปริญญาโท (Southampton Business School)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000 และ £5,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £3,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.50  (สำหรับ £5,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*** 

ทุนปริญญาโท (Winchester School of Art)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £1,000 และ £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 2.50 (สำหรับ £1,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £2,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*** 

ทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนไทย (Winchester School of Art)

จำนวนทุน 1 ทุน

มูลค่าทุน £5,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ได้รับข้อเสนอ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • มีคุณสมบัติที่จะเป็น WSA ambassador

หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

ทุนปริญญาโท (Southampton Law School)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

ทุนปริญญาโท (Faculty of Health Sciences: ยกเว้น MSc Physiotherapy (pre-registration))

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000 และ £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 (สำหรับ £3,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £2,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

ทุนปริญญาโท (Faculty of Natural & Environmental Science)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000 และ £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 (สำหรับ £3,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £2,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

ทุนปริญญาโททุกสาขา (ยกเว้น Humanities, Physical Science และ Engineering)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

อ้างอิง

2

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Queen’s University Belfast มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017/2018

logo-queens-university-belfast

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017/2018

Queen’s University Belfast มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน “Vice-Chancellor’s International Attainment Scholarship” ให้นักเรียนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2017/2018 จำนวน 5 ทุน แบ่งออกเป็นระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างละ 2 ทุน และระดับปริญญาเอกอีก 1 ทุน

ระดับปริญญาตรี

จำนวนทุน 2

มูลค่าทุน เต็มจำนวน

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนชาวต่างชาติ
 • สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2017/2018
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (Offer) จากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***รายละเอียดเพิ่มเติม***

ระดับปริญญาโท

จำนวนทุน 2

มูลค่าทุน เต็มจำนวน

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนชาวต่างชาติ
 • สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2017/2018
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (Offer) จากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***รายละเอียดเพิ่มเติม***

ระดับปริญญาเอก

จำนวนทุน 1

มูลค่าทุน เต็มจำนวน

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนชาวต่างชาติ
 • สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2017/2018
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (Offer) จากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***รายละเอียดเพิ่มเติม*** 

อ้างอิง

university-queens-university-belfast

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Queen’s University Belfest มอบทุนระดับปริญญาตรี 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfest มอบทุนระดับปริญญาตรี 2016

มหาวิทยาลัยควีนส์ เบลฟาสต์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 2016

1. International Office Undergraduate Scholarship

ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ เต็มเวลา ระดับปริญญาตรีที่เข้าเรียนช่วงเดือนกันยายน 2016  ซึ่งทุนนี้จะได้รับส่วนลดในปีแรกของการเรียนเท่านั้นค่ะ

จำนวนทุน  นักเรียนต่างชาติทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีเต็มเวลา 2016 – 17

มูลค่าทุน  2,500 – 3,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ
 • ได้รับการตอบรับ (offer) จากมหาวิทยาลัยหลักสูตรปริญญาตรีเต็มเวลา เริ่มต้นเรียนปีการศึกษา 2016 – 17
 • นักเรียนที่กำลังเรียนหลักสูตร part time ระดับ  foundation หรือ Distance Learning จะไม่มีสิทธิได้รับทุนนี้

ข้อยกเว้น

**ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาทุนอัตโนมติ หากเงื่อนไขตรงตามคุณสมบัติ Continue reading

University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

สถาบันเพื่อการศึกษาด้านการขนส่ง (ITS), มหาวิทยาลัยลีดส์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำเดือนกันยายน 2016 สำหรับนักเรียนเต็มเวลา หลักสูตร MSc Mathematical Modelling for Transport เป็นจำนวน 50% ของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  8,500 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย (ทั้งแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข) ของหลักสูตร MSc Mathematical Modelling for Transport ประจำเดือนกันยายน 2016
 • ผู้สมัครควรส่งแบบฟอร์มทุนการศึกษา รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับ ทักษะวิธีการสร้างโมเดลที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้  จะสร้างความเปลี่ยนแปลงกับการขนส่ง (เช่น ในประเทศภูมิภาคหรือพื้นที่ ๆ ตนอาศัยอยู่) และรับมือกับปัญหาอย่างไร

Continue reading

Bath Spa University มอบทุนนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Bath Spa University มอบทุนนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท 2016

Bath Spa University มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ แบบเต็มเวลา ในระดับปริญญาโท  โดยมีชื่อทุนว่า “Vice Chancellors International Scholarship” ค่ะ

จำนวนทุน 2 ทุน

มูลค่าทุน 5,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

– ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ

– ต้องมีผลการเรียนที่ดี

– ต้องได้รับการตอบรับในสาขาปริญญาโท หลักสูตรอย่างน้อย 1 ปี แบบเต็มเวลา ใน Campus ทั้งแบบไม่มีเงื่อนไขหรือแบบมีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

– ต้องกรอกใบสมัครทุนให้เรียบร้อย Continue reading

University of Lincoln มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2015

UoL-logo-general-use-white-background

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Lincoln มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2015

มหาวิทยาลัยลินคอล์น ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ที่ต้องการเริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2015 โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Chemistry and Mathematics” เป็นทุนสำหรับน้อง ๆ สายวิทย์ค่ะ

จำนวนทุน 4  ทุน

 • ปริญญาตรีสาขาวิชาเคมี 1 ทุน
 • ปริญญาตรีสาขาวิขาคณิตศาสตร์ 1 ทุน  (เกียรตินิยม)
 • ปริญญาตรีและปริญญาโทหลักสูตรอื่น ๆ 2 ทุน

มูลค่าทุน 5,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องจัดเป็นนักเรียนต่างชาติ
 • มีผลการเรียนดี

Continue reading

University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

University of Leeds logo

University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

สถาบันเพื่อการศึกษาการขนส่ง (ITS), มหาวิทยาลัยลีดส์  มอบทุน 50% ของค่าเล่าเรียน  สำหรับนักเรียนที่อยู่แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่เรียนหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลาค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน   7,875 ปอนด์

หลักสูตรที่ให้ทุน

 • MA Transport Economics
 • MSc Sustainability (Transport)
 • MSc Transport Planning
 • MSc Transport Planning and the Environment
 • MSc (Eng) Transport Planning and Engineering

Continue reading

University of Lincoln มอบทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2015

University_of_Lincoln_logo_landscape

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Lincoln มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

สวัสดีค่ะ แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนใหม่ล่าสุดจากมหาวิทยาลัยลินคอล์น มาฝากน้อง ๆ ค่ะ ทุนนี้มอบให้แก่นักเรียนต่างชาติในระดับปริญญาโท  ซึ่งผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ  เมื่อทำการส่งใบสมัครค่ะ

ทุนการศึกษาที่จะได้รับขึ้นอยู่กับ…

–  ผลการเรียน

–  ระดับของผลภาษาอังกฤษ

–  หนังสือแนะนำตัว

–  ข้อมูลเกี่ยวกับการสนับสนุนที่ผู้สมัครได้ให้มาพร้อมกับใบสมัคร

1. Global Scholarships

ทุนแรกนี้มอบให้สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญโท ช่วงเดือนกันยายน 2015

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 2000 ปอนด์ Continue reading

Newcastle University ให้ทุนปริญญาโทแก่นักศึกษาต่างชาติ 2014

Stitched Panorama

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Newcastle University ให้ทุนปริญญาโทแก่นักศึกษาต่างชาติ 2014

****** แจกกันอีกแล้วสำหรับทุนนักศึกษาต่างชาติ  ระดับปริญญาโท  สาขา Funding and Finance ชื่อทุนคือ “Newcastle University International Postgraduate Scholarship (NUIPS)” สำหรับนักศึกษาที่เริ่มต้นการศึกษาในเดือนกันยายน 2014 ในปีการศึกษา 2014-15 ซึ่งทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนค่ะ Continue reading

University of Westminster แจกทุนปริญญาโทนักศึกษาต่างชาติ 2014

Westminster_Marylebone_Campus

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Westminster  แจกทุนปริญญาโทนักศึกษาต่างชาติ 2014

**********University of Westminster  มอบทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้มีโอกาสได้เข้ามาเรียนในประเทศอังกฤษ  โดยทางมหาวิทยาลัยไม่ได้แจ้งว่าจะมอบทุนนี้เป็นจำนวนกี่ทุน  โดยมูลค่าของทุนจะมีทั้งแบบครึ่งหนึ่งของค่าเล่าเรียน  และแบบค่าเล่าเรียนในบางส่วน  ของผู้สมัครเท่านั้น  แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้  ผู้สมัครต้องเป็นคนออกเองค่ะ Continue reading