De Montfort University มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – De Montfort University มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

De Montfort University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในหลักสูตรด้านศิลปะและการออกแบบ  แฟชั้น  ด้านธุรกิจ กฎหมายและคอมพิวเตอร์  เป็นหลักสูตรระยะเวลา 1 ปี ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 12,200 ปอนด์/ปี  ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  3,000  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจ การออกแบบ หรือ ผลงาน portfolioใด ๆ ทั้งสิ้น Continue reading

Royal Holloway มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2014

IMG_1534

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Royal Holloway มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2014

*****โดยทุนนี้มอบให้กับนักเรียนระดับปริญญาโท (เต็มเวลา) สำหรับทุกสาขาวิชาที่มีผลการเรียนดี ครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน ซึ่งผู้สมัครต้องได้รับการเข้าศึกษาต่อกับทางมหาวิทยาลัยก่อน ถึงจะสมัครขอทุนการศึกษาได้ค่ะ Continue reading

De Montfort University มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2014

IMG_0889

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – De Montfort University มอบทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2014

*****โดยมีชื่อทุนว่า “DMU Square Mile International Scholarship” มอบให้กับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ซึ่งเป็นทุนเต็มจำนวนจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ที่อยู่อาศัย และค่าเดินทาง สำหรับนักเรียนที่จะเริ่มต้นการเรียนในช่วงเดือนกันยายน 2014 นี้ค่ะ Continue reading

Royal Holloway มอบทุนการศึกษาประจำปี 2014

114649_4350656a18199e8fa6b225c85ca580c2_large

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – Royal Holloway มอบทุนการศึกษาประจำปี 2014

*****ทาง Royal Holloway แห่งมหาวิทยาลัยลอนดอน ได้มอบทุนการศึกษาประจำปี 2014 ให้แก่นักศึกษาต่างชาติ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนเรียนต่อที่สถาบันเป็นเวลา 1 ปี และมอบให้ทั้งหมดถึง 6 ทุน สำหรับแต่ละระดับชั้นค่ะ Continue reading

University of the West of England มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 2014

frenchay_campus_uw_450

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – UWE มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท 2014

*****ข่าวดี ๆ แบบนี้พลาดไม่ได้แล้ว University of the West of England มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน  สำหรับนักเรียนดีเด่น  เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทเป็นเวลา 1 ปี  ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเดือนมกราคม 2014 ค่ะ Continue reading