Hands On – Chiang Mai – Chevening Scholarship 2014 – 15 Update

chevening

Hands On – Chiang Mai  – British Chevening Schilarship 2014 -15 Opening Soon

ทุน บริติช ชีพเวนนิ่ง ผ่านทางเว็บอย่างเป็นทางการได้แจ้งว่า อีกไม่นานจะมีการประกาศข้อมูลการรับสมัครของปี 2014 ออกมา ให้รอฟังกันค่ะ

*****ในปี 2013 ที่ผ่านมา ทางทุนได้เปิดรับตั้งแต่ปลายปี 2012 และปิดรับเมื่อต้นปี 2013 โดยที่ผู้สมัครทุกคนที่ส่งใบสมัครเข้าไป ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนเสียก่อนครับ จะให้แน่นอนต้องไม่ติดเงื่อนไขเรื่องภาษาด้วยค่ะ Continue reading

Hands On – Chiang Mai – Chevening Scholarship 2014 – 15 Update

chevening

Hands On – Chiang Mai  – British Chevening Schilarship 2014 -15 Opening Soon

ทุน บริติช ชีพเวนนิ่ง ผ่านทางเว็บอย่างเป็นทางการได้แจ้งว่า อีกไม่นานจะมีการประกาศข้อมูลการรับสมัครของปี 2014 ออกมา ให้รอฟังกันครับ

ในปี 2013 ที่ผ่านมา ทางทุนได้เปิดรับตั้งแต่ปลายปี 2012 และปิดรับเมื่อต้นปี 2013 โดยที่ผู้สมัครทุกคนที่ส่งใบสมัครเข้าไป ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนเสียก่อนครับ จะให้แน่นอนต้องไม่ติดเงื่อนไขเรื่องภาษาด้วยครับ Continue reading