De Montfort University: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – De Montfort University: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย: De Montfort University

ชื่อทุน: Global MBA International Scholarship Fund

สาขาวิชา: Global MBA

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: £2,500

จำนวนทุน: 4

หมดเขตรับสมัคร: 31 กรกฎาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • เกรดเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) สาขา MBA ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: International Postgraduate Taught Merit Scholarship

สาขาวิชา: Business School (ยกเว้น Global MBA)

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: £2,500

จำนวนทุน: 8

หมดเขตรับสมัคร: 31 กรกฎาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • เกรดเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) สาขา Business School ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: Sustainability Scholarship

สาขาวิชา: ทุกสาขาวิชา

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: £4,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 30 กรกฎาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • คะแนนภาษาถึงเกณฑ์รับสมัคร
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: High Achievers Scholarship

สาขาวิชา: ทุกสาขาวิชา

ระดับ: ปริญญาตรี (Undergraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: (คะแนน 75%) £5,000 / (คะแนน 80%) เต็มจำนวน

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 16 กรกฎาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • คะแนน 75% ขึ้นไป (เกรด)
 • สมัครเรียนปริญญาตรี (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Manchester Metropolitan University: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Manchester Metropolitan University: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย: Manchester Metropolitan University

ชื่อทุน: INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS

สาขาวิชา: ไม่ระบุ

ระดับ: Undergraduate, Postgraduate

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน:

Undergraduate: £2,000

Postgraduate: £3,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: ไม่ระบุ

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเรียน (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) และตอบรับเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ทุนการศึกษานี้ (Undergraduate) ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัยได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

British Council IELTS Prize ( 2019/20)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – British Council IELTS Prize ( 2019/20)

ชื่อทุน: British Council IELTS Prize (2019/20)

มหาวิทยาลัย/ผู้มอบทุน: British Council

สาขาวิชา : สถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา

ระดับ: ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

เริ่มเรียน: ปีการศึกษา 2020/21

มูลค่าทุน:

รางวัลระดับประเทศ 

รางวัลที่หนึ่ง: มูลค่า 232,200 บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 193,500 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 154,800 บาท

รางวัลระดับภูมิภาค 

รางวัลที่หนึ่ง: ทุนการศึกษาหนึ่งปีแรก มูลค่าสูงสุดถึงเกือบ 1,548,000* บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 387,000 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 309,600 บาท

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 30 เมษายน 2020

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

ต้องมีคะแนน IELTS

ข้อมูลเพิ่มเติม

More information

อ้างอิง

https://www.ieltsasia.org/th/en/ielts-prize

https://www.ieltsasia.org/th/ielts-prize

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่