ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 2558

download

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 2558

สวัสดิค่ะ วันนี้แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนการศึกษาจากธนาคารกสิกรไทยมาฝากค่ะ ทุนที่แจกนี้เป็นทุนระดับปริญญาโท ซึ่งมีให้เลือกด้วยกันอยู่ 6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น จีน ตามสาขาวิชาต่อไปนี้ค่ะ

  • บริหารธุรกิจ ( MBA )
  • Finance / Financial engineering / Risk management
  • IT management / MIS
  • International business
  • Legal
  • Human resource

จำนวนทุน 6 ทุน Continue reading

ทุนธนาคารกสิกรไทย ระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ ปี 2555

ธนาคารกสิกรไทยประกาศมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท เพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ ดังต่อไปนี้

รายละเอียดทุน
ทุนที่ 1 เรียนต่อสหรัฐอเมริกา 2 ทุน
ทุนที่ 2 เรียนต่อสหราชอาณาจักร 1 ทุน
ทุนที่ 3 เรียนต่อญี่ปุ่น 1 ทุน
ทุนที่ 4 เรียนต่อประเทศจีน 1 ทุน Continue reading