University of East Anglia ให้ทุนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี

UEA LOGO

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – University of East Anglia  ให้ทุนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี 

*****วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ   University of East Anglia  ให้ทุนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี  ซึ่งทุนนี้จะมอบให้นักศึกษาที่จะเข้าเรียนใน 4 สาขาวิชาคือ Humanities and Law, Law, Pharmacy, Sciences เป็นมูลค่า 13,450 ปอนด์ เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ Continue reading

University of Leicester มอบทุนการศึกษาด้านกฎหมายระดับปริญญาโท

Le_IMG_1477

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Leicester มอบทุนการศึกษาด้านกฎหมายระดับปริญญาโท

วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****University of Leicester มอบทุนการศึกษาด้านกฎหมายให้กับนักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ซึ่งจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 ปอนด์ ค่ะ Continue reading

University of Liverpool มอบทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท กฎหมาย 2 ทุน

university of Liverpool Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Liverpool มอบทุนแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ภาควิชานิติศาสตร์

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****The Hodgson Law Scholarships นี้มีขึ้นหลังจากการเสียชีวิตของ Elizabeth Hodgson ผู้ก่อตั้งกองทุน Hodgson Will Trust ซึ่งทุนนี้จะให้แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชานิติศาสตร์ที่เหมาะสมในทุก ๆ ปี Continue reading

Queen Mary, University of London มอบทุนเรียนปริญญาโท ทางด้านกฎหมาย

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen Mary University of London มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2556 ทางด้านกฎหมาย  

สวัสดีค่ะ วันนี้ แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาฝากกันค่ะ ใครอยากเรียนที่ประเทศอังกฤษไม่ควรพลาดนะค่ะ Continue reading