University of Leicester มอบทุนการศึกษาด้านกฎหมายระดับปริญญาโท

Le_IMG_1477

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Leicester มอบทุนการศึกษาด้านกฎหมายระดับปริญญาโท

วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ

*****University of Leicester มอบทุนการศึกษาด้านกฎหมายให้กับนักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี ที่มีความสามารถทางด้านวิชาการ ซึ่งจะมีสิทธิได้รับทุนการศึกษามูลค่า 2,000 ปอนด์ ค่ะ Continue reading