ธนาคารกรุงเทพ: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกรุงเทพ: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย:

ประเทศสหรัฐอเมริกา

Harvard University  Dartmouth College
University of PennsylvaniaDuke University  
Stanford UniversityUniversity of Southern California
Massachusetts Institute of TechnologyNew York University
Columbia University  Cornell University
University of ChicagoUniversity of California- Los Angeles
Northwestern UniversityUniversity of Texas – Austin
University of California Berkeley    University of Michigan
Yale UniversityCarnegie Mellon University
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ
Massachusetts Institute of TechnologyUniversity of California – Los Angeles
Stanford UniversityGeorgia Institute of Technology
Carnegie Mellon UniversityCalifornia Institute of Technology
University of California BerkeleyColumbia University
Harvard UniversityCornell University
Yale UniversityUniversity of Southern California
New York UniversityUniversity of Washington
University of PennsylvaniaUniversity of Illinois at Urbana-Champaign
University of  MichiganPrinceton University
University of Texas –  AustinPurdue University
หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

ประเทศสหราชอาณาจักร

หมายเหตุ: มหาวิทยาลัยที่สามารถกดเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ คือมหาวิทยาลัยที่ทางแฮนด์ส ออน เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ

ประเทศจีน

 • China Europe International Business School (CEIBS)
 • Peking University
 • Shanghai Jiao Tong University
 • Tsinghua University
 • Fudan University

ประเทศสิงคโปร์

 • National University of Singapore (NUS)
 • Nanyang Technology University (NTU)
 • Singapore Management University (SMU)

ชื่อทุน: ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ

สาขาวิชา:

ประเทศสหรัฐอเมริกา

MBA (เฉพาะหลักสูตร 2 ปี), Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ประเทศสหราชอาณาจักร จีน และสิงคโปร์

MBA, Finance, Computer Science, IT, MIS, Computer Engineering, Software Engineering, Cyber Security, Entrepreneurship, E-Commerce, Innovation, Artificial Intelligence, Machine Learning, Data Scientist, Business Analytics

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: เต็มจำนวน

จำนวนทุน: 25 (รวมทุนในประเทศ)

หมดเขตรับสมัคร: 30 เมษายน 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

กรณีผู้สมัครเป็นบุคคลภายนอก

 • อายุไม่เกิน 30 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)
 • ต้องมีสัญชาติไทย หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ไม่เคยรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล เว้นแต่เป็นความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท
 • เป็นผู้ที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง
 • ได้รับการตอบรับ/อยู่ระหว่างรอตอบรับจากสาขาและมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด

กรณีผู้สมัครเป็นพนักงานธนาคาร

 • มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 1- 6
 • ผลประเมินการปฏิบัติงานอยู่ในระดับ ดีมาก (A) ขึ้นไป 
 • หัวหน้างานและผู้รับผิดชอบสายงานให้ความเห็นชอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการสมัครรับทุน และเป็นพนักงานที่มีศักยภาพสามารถเติบโตเป็นระดับหัวหน้างานในอนาคตได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

De Montfort University: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – De Montfort University: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย: De Montfort University

ชื่อทุน: Global MBA International Scholarship Fund

สาขาวิชา: Global MBA

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: £2,500

จำนวนทุน: 4

หมดเขตรับสมัคร: 31 กรกฎาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • เกรดเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) สาขา MBA ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: International Postgraduate Taught Merit Scholarship

สาขาวิชา: Business School (ยกเว้น Global MBA)

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: £2,500

จำนวนทุน: 8

หมดเขตรับสมัคร: 31 กรกฎาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • เกรดเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) สาขา Business School ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: Sustainability Scholarship

สาขาวิชา: ทุกสาขาวิชา

ระดับ: ปริญญาโท (Postgraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: £4,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 30 กรกฎาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • คะแนนภาษาถึงเกณฑ์รับสมัคร
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: High Achievers Scholarship

สาขาวิชา: ทุกสาขาวิชา

ระดับ: ปริญญาตรี (Undergraduate)

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: (คะแนน 75%) £5,000 / (คะแนน 80%) เต็มจำนวน

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 16 กรกฎาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • คะแนน 75% ขึ้นไป (เกรด)
 • สมัครเรียนปริญญาตรี (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

British Council: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – British Council: Scholarships 2021/2022

ชื่อทุน: GREAT Scholarships Thailand

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มหาวิทยาลัย (แฮนด์ส ออนเป็นตัวแทน)จำนวนทุนมูลค่าทุนหมดเขตรับสมัครหมายเหตุ
Bangor University1£10,00020 มิถุนายน 2021สาขาวิชา
Birmingham City University1£10,00030 เมษายน 2021สาขาวิชา
Bournemouth University1£10,00031 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
Cranfield University3£10,0001 พฤษภาคม2021สาขาวิชา
Goldsmiths, University of London1£10,00014 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
Keele University1£10,00031 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
Nottingham Trent University1£10,00012 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
Royal Agricultural University1ประมาณ £10,00013 มิถุนายน 2021สาขาวิชา
Sheffield Hallam University1£10,00031 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
Teesside University1£10,00031 มีนาคม 2021สาขาวิชา
University of Bath1ประมาณ £26,00026 เมษายน 2021สาขาวิชา
University of Derby1£11,0001 กรกฎาคม 2021สาขาวิชา
University of Dundee2£10,0007 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
University of Essex1£10,00030 เมษายน 2021สาขาวิชา
University of Exeter3£10,00018 เมษายน 2021สาขาวิชา
University of Hull1ประมาณ £10,00031 พฤษภาคม 2021สาขาวิชา
University of Kent2£10,000รอประกาศสาขาวิชา
University of Manchester1£10,00030 เมษายน 2021.สาขาวิชา

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • เป็นนักเรียนไทย
 • สมัครเรียน (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) และตอบรับเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Arts University Bournemouth: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Arts University Bournemouth: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย: Arts University Bournemouth

ชื่อทุน: International Vice Chancellor Scholarship

สาขาวิชา: ไม่ระบุ

ระดับ: Foundation, Undergraduate, Postgraduate

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน:

Foundation Vice Chancellor Scholarship: £5,250

Undergraduate Vice Chancellor Scholarship: £6,950

Postgraduate Vice Chancellor Scholarship: £8,500

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 1 สิงหาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเรียน (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) และตอบรับเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัยได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: International Mature Student Bursary

สาขาวิชา: ไม่ระบุ

ระดับ: Foundation, Undergraduate, Postgraduate

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน:

Foundation Mature Student Bursary: £2,000

Undergraduate Mature Student Bursary: £3,000

Postgraduate Mature Student Bursary: £5,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 1 สิงหาคม 2021

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • สมัครเรียน (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) และตอบรับเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัยได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: Global Bursary

สาขาวิชา: ไม่ระบุ

ระดับ: Foundation, Undergraduate, Postgraduate

เริ่มเรียน: กันยายน 2021, ตุลาคม 2021

มูลค่าทุน: £5,000 

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร:

1 สิงหาคม 2021 (Foundation, Undergraduate: กันยายน 2021)

1 กันยายน 2021 (Postgraduate: ตุลาคม 2021)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • สมัครเรียน (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2021, ตุลาคม 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) และตอบรับเข้าเรียนกับทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนการศึกษานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนการศึกษาอื่น ๆ ของทางมหาวิทยาลัยได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Liverpool John Moores University: Scholarships 2021/2022

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Liverpool John Moores University: Scholarships 2021/2022

มหาวิทยาลัย: Liverpool John Moores University

ชื่อทุน: British Council Women in STEM Scholarships – South East Asia

สาขาวิชา:

Faculty of Science: MSc Biomedical Sciences, MSc Cosmetic Science, MSc Industrial Biotechnology, MSc Drug Discovery Development and Delivery, MSc Forensic Bioscience, MSc Sport Nutrition, MSc Clinical Exercise Physiology,

Faculty of Health: MSc Public Health, MSc International Public Health, Public Health Addictions, MSc Mental Health

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2021

มูลค่าทุน: เต็มจำนวน

จำนวนทุน: 5

หมดเขตรับสมัคร: 1 มีนาคม 2021 (12 pm GMT+1)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนเพศหญิงสัญชาติ Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thailand และ Vietnam
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) ในสาขาวิชาข้างต้น ปีการศึกษา กันยายน 2021
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 3J อาคารศิริพานิช

191 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Hands On – Chiang Mai Office (reopen office)

Hands On Education Consultants สาขาเชียงใหม่
จะกลับมาเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยมีการปรับเปลี่ยนเวลาทำการในช่วงสถาณการณ์ COVID-19 ดังนี้
🔸เปิดทำการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 10:00 – 16:00 น. (จากเดิมวันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเวลา 10:00 – 18:00 น.)
หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการกลับมาเปิดตามปกติ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
🔸หากต้องการเข้ามาปรึกษาที่สำนักงาน รบกวนทำการนัดหมายล่วงหน้าค่ะ

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Sheffield: Scholarships 2020/2021

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Sheffield: Scholarships 2020/2021

มหาวิทยาลัย: University of Sheffield

ชื่อทุน: International Merit Postgraduate Scholarship 2020

สาขาวิชา: ไม่ระบุ

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: 25%

จำนวนทุน: 125

หมดเขตรับสมัคร: 18 พฤษภาคม 2020 (13:00 UK time)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ใหม่ เรสซิเดนซ์

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of East Anglia: Scholarships 2020/2021

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of East Anglia: Scholarships 2020/2021

ชื่อทุน: INTERNATIONAL EXCELLENCE SCHOLARSHIP

มหาวิทยาลัย: University of East Anglia

สาขาวิชา : ยกเว้น Faculty of Medicine and Health

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £4,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 14 มิถุนายน 2020 (12:00 UK time)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • เป็นนักศึกษาต่างชาติ
 • สมัครเรียนปริญญาโท (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ไม่เป็นนักเรียนทุน และไม่ได้รับทุนอื่นจากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: LLM ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIPS

มหาวิทยาลัย: University of East Anglia

สาขาวิชา : Law School 

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £1,000 / £3,000 

จำนวนทุน: 10

หมดเขตรับสมัคร: ไม่ระบุ

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • สมัครเรียนปริญญาโท Law School (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ไม่สามารถสมัครร่วมกับทุนอื่นได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: THAMMASAT UNIVERSITY (THAILAND) SCHOLARSHIPS

มหาวิทยาลัย: University of East Anglia

สาขาวิชา : Law School 

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £4,000 / £6,000 / 50%

จำนวนทุน: 2 (50%)

หมดเขตรับสมัคร: 1 มิถุนายน 2020

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • สมัครเรียนปริญญาโท Law School (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ทุนที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

£4,000 (ไม่ระบุจำนวนทุน)

 • นักเรียนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนที่ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

£6,000 (ไม่ระบุจำนวนทุน)

 • นักเรียนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกคนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป และได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

สำหรับทุน 50% ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อทุน: CHULALONGKORN UNIVERSITY (THAILAND) SCHOLARSHIPS

มหาวิทยาลัย: University of East Anglia

สาขาวิชา : Law School 

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2020

มูลค่าทุน: £4,000 / £6,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: ไม่ระบุ

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

 • สมัครเรียนปริญญาโท Law School (เต็มเวลา) ปีการศึกษา กันยายน 2020
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ทุนที่ได้รับโดยอัตโนมัติ

£4,000

 • นักเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนที่ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

£6,000

 • นักเรียนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกคนที่มีเกรดเฉลี่ย 3.3 ขึ้นไป และได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ใหม่ เรสซิเดนซ์

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

British Council IELTS Prize ( 2019/20)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – British Council IELTS Prize ( 2019/20)

ชื่อทุน: British Council IELTS Prize (2019/20)

มหาวิทยาลัย/ผู้มอบทุน: British Council

สาขาวิชา : สถาบันการศึกษาซึ่งรับผลสอบ IELTS เป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกนักศึกษา

ระดับ: ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

เริ่มเรียน: ปีการศึกษา 2020/21

มูลค่าทุน:

รางวัลระดับประเทศ 

รางวัลที่หนึ่ง: มูลค่า 232,200 บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 193,500 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 154,800 บาท

รางวัลระดับภูมิภาค 

รางวัลที่หนึ่ง: ทุนการศึกษาหนึ่งปีแรก มูลค่าสูงสุดถึงเกือบ 1,548,000* บาท

รางวัลที่สอง: มูลค่า 387,000 บาท

รางวัลที่สาม: มูลค่า 309,600 บาท

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 30 เมษายน 2020

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

ต้องมีคะแนน IELTS

ข้อมูลเพิ่มเติม

More information

อ้างอิง

https://www.ieltsasia.org/th/en/ielts-prize

https://www.ieltsasia.org/th/ielts-prize

This image has an empty alt attribute; its file name is ho.jpg

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Hull มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Hull มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2019/2020

ชื่อทุน: International Office Postgraduate Taught Scholarships 2019

มหาวิทยาลัย: University of Hull

สาขาวิชา : ไม่ระบุ

ระดับ: ปริญญาโท

เริ่มเรียน: กันยายน 2019

มูลค่าทุน: £5,000

จำนวนทุน: ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัคร: 30 เมษายน 2019 (รอบที่) / 28 มิถุนายน 2019 (รอบที่ 2)

คุณสมบัติและเงื่อนไข:

มีสัญชาติและอาศัยอยู่ในประเทศที่กำหนด (Bangladesh, Egypt, Ghana, India, Indonesia , Kenya, Nigeria, Pakistan, Thailand, Vietnam)

เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป

IELTS 6.0 (5.5 ในทุกพาร์ท)

ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

https://www.hull.ac.uk/choose-hull/study-at-hull/money/awards/international-office-scholarships.aspx

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น

199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง

เชียงใหม่ 50200

ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th

http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่