Sheffield มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

IMG_1115

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Sheffield มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับปริญญาเอก ทุนนี้มีชื่อว่า “Harry Worthington Scholarships” ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าสนับสนุนในการทำวิจัยและยังทำการต่อทุนให้สูงสุดถึง 3 ปีเลยค่ะ

จำนวนทุน 2 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณมบัติ

  • ต้องมีผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป
  • เป็นนักเรียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาที่สมัครเข้าเรียนต่อในปีการศึกษาแรก
  • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยก่อน

Continue reading