ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 2558

download

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 2558

สวัสดิค่ะ วันนี้แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนการศึกษาจากธนาคารกสิกรไทยมาฝากค่ะ ทุนที่แจกนี้เป็นทุนระดับปริญญาโท ซึ่งมีให้เลือกด้วยกันอยู่ 6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น จีน ตามสาขาวิชาต่อไปนี้ค่ะ

  • บริหารธุรกิจ ( MBA )
  • Finance / Financial engineering / Risk management
  • IT management / MIS
  • International business
  • Legal
  • Human resource

จำนวนทุน 6 ทุน Continue reading

British Council มอบทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 2015

BritishCouncil

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – British Council  มอบทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 2015

บริติช เคานซิล มอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี  และปริญญาโทสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ  ทุนนี้ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน  ซึ่งทุนจะมีอยู่ 2 ระดับ  คือ

  1. จำนวนทุน 5  ทุน  มูลค่า  106,000 บาท
  2. จำนวนทุน 5 ทุน  มูลค่า   633,000 บาท  สำหรับนักวิชาการที่มีคะแนนสูงสุดจากทั้งหมดของแถบเอเชียตะวันออก

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  เป็นผู้ที่อยู่อาศัยถาวรในประเทศไทย

–  เริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทในหรือต่างประเทศในปี 2015 (ปีการศึกษา) Continue reading