หลักสูตรที่ประกาศปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์

exeter_logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – หลักสูตรที่ประกาศปิดรับสมัครของมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์

ทางมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์  (University of Exeter) ประกาศปิดรับสมัครหลักสูตร MA International Film Business ของปีการศึกษา 2015  เนื่องจากมีการสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมาก  ซึ่งใบสมัครที่ส่งหลังจากวันที่ 6 พฤษภาคม 2015 จะถูกพิจารณาเป็นการสมัครสำหรับปีการศึกษา 2016 ค่ะ

สำหรับปีการศึกษา 2016 จะเปิดรับสมัครต้นเดือนตุลาคม 2015 ค่ะ Continue reading

คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 28 มีนาคม 2013)

Bank - London

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว <ล่าสุด 28 มีนาคม 2013>

อ้างอิง : ข้อมูลจากอีเมล์ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย

******* ที่ปิดเพิ่มจะเน้นเป็นสีแดง

As a result of high demand and the approaching end, some UK universities have decided to close to new applications for the courses below: Continue reading

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 28 มิถุนายน)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่

คอร์สที่ปิดรับสมัครแล้ว (ล่าสุด 28 มิ.ย..)

อ้างอิงข้อมูลจาก http://www.hands-on.co.th/news และจากอีเมล์ได้รับจากทางมหาวิทยาลัย

ปิดรับสมัครไปแล้ว Continue reading