งานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ควีนเอลิซาเบธที่ 2

630

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – งานเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปี ควีนเอลิซาเบธที่ 2

*****สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่  2  แห่งอังกฤษ  เจ้าชายฟิลิป  ดยุกแห่งเอดินบะระ  พระสวามี  พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์  เสด็จฯ ยังวิหารเวสต์มินสเตอร์ในกรุงลอนดอน  เพื่อประกอบพิธีทางศาสนา  ฉลองโอกาสการครองราชย์สมบัติครบ  60  ปี  ของพระองค์  มีแขกผู้ทรงเกียรติเข้าร่วมพิธีกว่า  2,000  คน  โดยสมเด็จพระราชินีอังกฤษเสด็จขึ้นครองราชย์  เมื่อวันที่  6  กุมภาพันธ์  2495 Continue reading