วันหยุดทำการศูนย์ยื่นวีซ่าประจำเดือนกรกฎาคม 2557

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – วันหยุดทำการศูนย์ยื่นวีซ่าประจำเดือนกรกฎาคม 2557

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS จะมีการปิดให้บริการในวันหยุดราชการ เนื่องจากเป็น วันอาสาฬหบูชา ได้แก่ วันศุกร์ที่ 11 กรกฎมคม 2557 ค่ะ

สำหรับท่านที่จะเดินทางในช่วงนั้น ควรวางแผนขอวีซ่าล่วงหน้าก่อนสมควรนะคะ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้เป็นเวลา 3 เดือน ก่อนวันเดินทาง โดยมีระยะทำการประมาณ 15 วัน สำหรับวีซ่าระยะสั้น และ 12 อาทิตย์ สำหรับวีซ่าระยะยาวค่ะ Continue reading