รวมทุนการศึกษา MBA ประจำปีการศึกษา 2018/2019

012018

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนการศึกษา MBA ประจำปีการศึกษา 2018/2019

 

University of Essex

Essex Business School MBA Scholarship

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               Essex Business School

เริ่มเรียน                               กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                31 พฤษภาคม 2018

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ (จำนวนจำกัด)

มูลค่าทุน                              £6,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • จะได้รับการสัมภาษณ์จาก MBA Director
 • ต้องไม่ได้เป็นนักเรียนทุนมาก่อน
 • สำหรับนักเรียนที่สมัครทุนกับทางมหาวิทยาลัยหลายทุน จะได้รับเลือกเพียงทุนเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

 

University of Exeter

The Exeter MBA Corporate Partnership Scholarships

(Coca Cola, The Cooperative Group, IBM, IKEA, Lloyds Banking Group and Thomson Reuters)

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               MBA

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                31 พฤษภาคม 2018

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ

มูลค่าทุน                              £6,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • เลือกสมัครได้มากที่สุด 2 ทุน (corporate scholarships) แต่จะได้รับเลือกเพียงทุนเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

 

The Exeter MBA Dean’s Award

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               MBA

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                31 พฤษภาคม 2018

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ

มูลค่าทุน                              £10,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • หากมีรายชื่อ จะได้รับการสัมภาษณ์
 • ไม่สามารถนำไปรวมกับทุนอื่นได้ กรณีที่สมัครหลายทุนจะได้รับการพิจารณาเพียงทุนเดียวเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

 

University of Reading

Henley Business School Full-time MBA Scholarships 2018

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               Henley Business School

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                30 มิถุนายน 2018

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ (เต็มจำนวน 2ทุน)

มูลค่าทุน                               ไม่ระบุ (มีเต็มจำนวนด้วย)

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนนี้ไม่สามารถถ่ายโอนไปปีการศึกษาอื่นได้

 

Henley Business School Full-time MBA Bursaries 2018

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               Henley Business School

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                30 มิถุนายน 2018

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ

มูลค่าทุน                               15% และ 50%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนนี้ไม่สามารถถ่ายโอนไปปีการศึกษาอื่นได้

 

Henley Business School Executive MBA Scholarships 2018

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               Henley Business School

เริ่มเรียน                                 กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                ไม่ระบุ

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ

มูลค่าทุน                               15%, 25% และ 50%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนนี้ไม่สามารถถ่ายโอนไปปีการศึกษาอื่นได้
 • หากมีรายชื่อ จะได้รับการสัมภาษณ์

 

Henley Business School Executive MBA Bursaries 2018

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               Henley Business School

เริ่มเรียน                                 ตุลาคม 2018

หมดเขตรับสมัคร                ไม่ระบุ

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ

มูลค่าทุน                              15%, 25% และ 50%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนนี้ไม่สามารถถ่ายโอนไปปีการศึกษาอื่นได้
 • หากมีรายชื่อ จะได้รับการสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s