Brunel University มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2018/2019

Brunel2018

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Brunel University มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2018/2019

 

International Excellence Scholarships

ระดับ                                      ปริญญาโท

สาขาวิชา                              ทุกสาขาวิชา

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                 31 พฤษภาคม 2018

จำนวนทุน                             55

มูลค่าทุน                              £6,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเรียนปริญญาตรีและปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • กรณีได้รับจดหมายตอบรับแบบมีเงื่อนไข ต้องเปลี่ยนสถานะให้เป็นแบบไม่มีเงื่อนไขภายใน 16 สิงหาคม 2018
 • ไม่สามารถถ่ายโอนไปปีการศึกษาอื่นได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Exeter มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Applied Security Strategy ประจำปีการศึกษา 2018/2019

Exeter2018

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Exeter มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Applied Security Strategy ประจำปีการศึกษา 2018/2019

 

Defence Engagement Scholarship 2018-19

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               MA Applied Security Strategy

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                29 มิถุนายน 2018

จำนวนทุน                             1

มูลค่าทุน                              £6,900

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Cabinet Office Scholarship

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               MA Applied Security Strategy

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                31 สิงหาคม 2018

จำนวนทุน                             1

มูลค่าทุน                              £13,500

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Essex มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Refugee Care ประจำปีการศึกษา 2018/2019

Essex

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Essex มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Refugee Care ประจำปีการศึกษา 2018/2019

 

Peter and Michael Hiller Scholarships

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               MA Refugee Care

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                ไม่ระบุ

จำนวนทุน                             5

มูลค่าทุน                             £6,500

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

De Montfort University มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2018/2019

DeMontFort2018

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – De Montfort University มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2018/2019

 

LGBTQ+Allies Scholarship

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               ทุกสาขาวิชา

เริ่มเรียน                                 กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                 3 สิงหาคม 2018

จำนวนทุน                             2

มูลค่าทุน                               เต็มจำนวน + ค่าครองชีพ

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

MBA Scholarship

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               Global MBA, Sustainable Business MBA

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                31 กรกฎาคม 2018

จำนวนทุน                             10

มูลค่าทุน                                £5000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Principal’s Scholarship

ระดับ                                     ปริญญาตรีและปริญญาโท

สาขาวิชา                               BSc Global Finance, BSc Global Leadership and Management,
MSc Business Management in Sports, MSc Creative Entreprise,
MSc Business Management in the creative industries,                                                                   MSc Global Banking and Finance,
MSc Global Finance and Investment,
MA Intercultural Business Communication, MBA Executive

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                ไม่ระบุ

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ

มูลค่าทุน                               £3000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Full Postgraduate Scholarships

ระดับ                                     ปริญญาตรีและปริญญาโท

สาขาวิชา                              ทุกสาขาวิชาใน Leicester Castle Business School

เริ่มเรียน                               กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                 31 กรกฎาคม 2018

จำนวนทุน                             1

มูลค่าทุน                              เต็มจำนวน + ค่าครองชีพ

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

รวมทุนการศึกษา MBA ประจำปีการศึกษา 2018/2019

012018

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนการศึกษา MBA ประจำปีการศึกษา 2018/2019

 

University of Essex

Essex Business School MBA Scholarship

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               Essex Business School

เริ่มเรียน                               กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                31 พฤษภาคม 2018

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ (จำนวนจำกัด)

มูลค่าทุน                              £6,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • จะได้รับการสัมภาษณ์จาก MBA Director
 • ต้องไม่ได้เป็นนักเรียนทุนมาก่อน
 • สำหรับนักเรียนที่สมัครทุนกับทางมหาวิทยาลัยหลายทุน จะได้รับเลือกเพียงทุนเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

 

University of Exeter

The Exeter MBA Corporate Partnership Scholarships

(Coca Cola, The Cooperative Group, IBM, IKEA, Lloyds Banking Group and Thomson Reuters)

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               MBA

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                31 พฤษภาคม 2018

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ

มูลค่าทุน                              £6,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • เลือกสมัครได้มากที่สุด 2 ทุน (corporate scholarships) แต่จะได้รับเลือกเพียงทุนเดียว

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

 

The Exeter MBA Dean’s Award

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               MBA

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                31 พฤษภาคม 2018

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ

มูลค่าทุน                              £10,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • หากมีรายชื่อ จะได้รับการสัมภาษณ์
 • ไม่สามารถนำไปรวมกับทุนอื่นได้ กรณีที่สมัครหลายทุนจะได้รับการพิจารณาเพียงทุนเดียวเท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

 

University of Reading

Henley Business School Full-time MBA Scholarships 2018

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               Henley Business School

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                30 มิถุนายน 2018

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ (เต็มจำนวน 2ทุน)

มูลค่าทุน                               ไม่ระบุ (มีเต็มจำนวนด้วย)

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนนี้ไม่สามารถถ่ายโอนไปปีการศึกษาอื่นได้

 

Henley Business School Full-time MBA Bursaries 2018

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               Henley Business School

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                30 มิถุนายน 2018

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ

มูลค่าทุน                               15% และ 50%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนนี้ไม่สามารถถ่ายโอนไปปีการศึกษาอื่นได้

 

Henley Business School Executive MBA Scholarships 2018

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               Henley Business School

เริ่มเรียน                                 กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                ไม่ระบุ

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ

มูลค่าทุน                               15%, 25% และ 50%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนนี้ไม่สามารถถ่ายโอนไปปีการศึกษาอื่นได้
 • หากมีรายชื่อ จะได้รับการสัมภาษณ์

 

Henley Business School Executive MBA Bursaries 2018

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               Henley Business School

เริ่มเรียน                                 ตุลาคม 2018

หมดเขตรับสมัคร                ไม่ระบุ

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ

มูลค่าทุน                              15%, 25% และ 50%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนหลักสูตร MBA เต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ทุนนี้ไม่สามารถถ่ายโอนไปปีการศึกษาอื่นได้
 • หากมีรายชื่อ จะได้รับการสัมภาษณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

รวมทุนการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมาย (Law) ประจำปีการศึกษา 2018/2019

 

022018

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนการศึกษาปริญญาโทด้านกฎหมาย (Law) ประจำปีการศึกษา 2018/2019

 

University of Manchester

Scholarship for Thai LLM students 2018/19

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               School of Law (ไม่รวม LLM Healthcare Ethics and Law)

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                30 มิถุนายน 2018

จำนวนทุน                             1

มูลค่าทุน                               £18,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีผลการเรียนดีเยี่ยม
 • สัญชาติไทย
 • เรียนจบปริญญาตรีสาขากฎหมาย
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข (unconditional offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

 

University of Sussex

Draper Scholarship (2018)

ระดับ                                     ปริญญาโท
Graduate Diploma in Law (GDL)
Common Professional Examination (CPE)

สาขาวิชา                               Law LLM, Criminal Law and Criminology LLM,
Environmental Law LLM,
Information Technology and Intellectual Property Law LLM,
International Commercial and Trade Law LLM,
International Financial Law LLM
International Human Rights Law LLM, International Law LLM

เริ่มเรียน                                 กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                 1 กรกฎาคม 2018

จำนวนทุน                              6

มูลค่าทุน                              £1,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ตอบรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Sussex Future Leaders Masters Scholarship in International Law (2018)

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               Department of Law

เริ่มเรียน                                 กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                 1 กรกฎาคม 2018

จำนวนทุน                             1

มูลค่าทุน                               £10,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ตอบรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย
 • ไม่สามารถสมัครร่วมกับทุนอื่นได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

 

University of East Anglia

THAMMASAT UNIVERSITY (THAILAND) SCHOLARSHIPS

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               UEA Law School

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                1 มิถุนายน 2018

จำนวนทุน                             ไม่ระบุ (10%) 2 (50%)

มูลค่าทุน                                10% และ 50%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • จบปริญญาตรีด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • สำหรับทุน 50% ต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับการแนะนำจากคณบดี (นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

LLM ACADEMIC EXCELLENCE SCHOLARSHIPS

ระดับ                                     ปริญญาโท

สาขาวิชา                               UEA Law School

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                ไม่ระบุ

จำนวนทุน                             10

มูลค่าทุน                               £1,000 และ £3,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Bristol มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2018/2019

Bristol2018

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Bristol มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2018/2019

 

Think Big Undergraduate Scholarship

ระดับ                                    ปริญญาตรี

สาขาวิชา                               ทุกสาขา ยกเว้น Medicine, Dentistry และ Veterinary Science

เริ่มเรียน                                 กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                 29 มิถุนายน 2018

จำนวนทุน                             26

มูลค่าทุน                              25% และ 100%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเรียนปริญญาตรีเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Think Big Postgraduate Scholarship

ระดับ                                    ปริญญาโท

สาขาวิชา                               ทุกสาขา

เริ่มเรียน                                กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร                 29 มิถุนายน 2018

จำนวนทุน                             26

มูลค่าทุน                               25% และ 100%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Sheffield มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2018/2019

Sheffield2018

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Sheffield มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2018/2019

 

International Merit Postgraduate Scholarship 2018

ระดับ                              ปริญญาโท

สาขาวิชา                       ไม่ระบุ

เริ่มเรียน                         กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร            22 มิถุนายน 2018

จำนวนทุน                       7

มูลค่าทุน                        50%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนจากประเทศไทย หรือ Brunei, Indonesia, Malaysia, Myanmar (Burma), Singapore, Thailand, Vietnam
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2018
 • ตอบรับจดหมายของทางมหาวิทยาลัย ภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Sussex มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2018/2019

Sussex2018

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Sussex มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2018/2019

 

Chancellor’s Masters Scholarship (2018)

ระดับ                              ปริญญาโท

สาขาวิชา                       ไม่ระบุ

เริ่มเรียน                          กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร            1 สิงหาคม 2018

จำนวนทุน                       100

มูลค่าทุน                        £5,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีผลการเรียนดี
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ตอบรับจดหมายของทางมหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Sussex Future Leaders Masters Scholarship in Engineering (2018)

ระดับ                            ปริญญาโท

สาขาวิชา                       Department of Engineering   หลักสูตรปริญญาโท

 • Advanced Mechanical Engineering MSc,
 • Digital Signal and Image Processing MSc,
 • Engineering Business Management MSc,
 • Robotics and Autonomous Systems MSc,
 • 5G Mobile Communications and Intelligent Embedded Systems MSc

เริ่มเรียน                        กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร          1 กรกฎาคม 2018

จำนวนทุน                      1

มูลค่าทุน                       £10,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีผลการเรียนดี
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ตอบรับจดหมายของทางมหาวิทยาลัย
 • ไม่ได้รับทุนอื่นจากทางมหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Liverpool มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2018/2019

Liverpool

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Liverpool มอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2018/2019

 

HRM Princess Sirindhorn University of Liverpool Scholarship (Thailand)

ระดับ                                  ปริญญาโท

สาขาวิชา                           ทุกสาขาวิชา
(พิจารณา Science, IT, Medicine, The Arts, Geography, History และ                                                 Languages ก่อน)

เริ่มเรียน                          กันยายน 2018

หมดเขตรับสมัคร            ไม่ระบุ

จำนวนทุน                        1

มูลค่าทุน                          เต็มจำนวน + ค่าครองชีพ £9,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • สัญชาติไทย
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่