รวมทุนการศึกษาสำหรับอาเซียน

scholarship_7

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครจากอเเซียน

เหล่านี้เป็นทุนที่นำเสนอให้นักเรียนที่มาจากอาเซียนเป็นเฉพาะครับ ทำให้ผู้สมัครจากไทยเราสมัครได้ และอาจจะแข่งขันไม่สูงนักครับ

University of Sheffield
International Merit Postgraduate Scholarships 2017

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 50%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไทย, บรูไน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, พม่า, สิงคโปร์ และ เวียดนาม
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลา เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2017
 • ได้รับข้อเสนอ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร 16 มิถุนายน 2017 (สมัครเรียน), 23 มิถุนายน 2017 (สมัครทุน)

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

University of Dundee
Global Excellence Scholarship (ASEAN / Undergraduate Life Sciences)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £10,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย
 • สมัครเรียนปริญญาตรีเต็มเวลา ในสาขาวิชา Life Sciences เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2017
 • ได้รับข้อเสนอ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร 1 ตุลาคม 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

Global Excellence Scholarship (ASEAN / Postgraduate Law)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £4,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีสัญชาติดังต่อไปนี้ ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลา ในสาขาวิชากฎหมาย
  (เริ่มเรียนเดือนกันยายน 2017 และ เดือนมกราคม 2018)
 • ได้รับข้อเสนอ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร 1 ตุลาคม 2017 และ 1 กุมภาพันธ์ 2018

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 2017 และ 2018***

อ้างอิง

banner-hocm

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่