รวมทุนการศึกษา University of Southampton ประจำปีการศึกษา 2017/2018

scholarship_4

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนการศึกษา University of Southampton ประจำปีการศึกษา 2017/2018

ทุนปริญญาตรี

ทุน MBA

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  £3,525 (15%) และ £5,875 (25%)

คุณสมบัติและเงื่อนไข

สำหรับ £3,525 (15%)

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 + ประสบการณ์ 3 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 + ประสบการณ์ 4 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 + ประสบการณ์ 5 ปี

สำหรับ £5,875 (25%)

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 + ประสบการณ์ 4 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 + ประสบการณ์ 6 ปี
 • เกรดเฉลี่ย 2.50 + ประสบการณ์ 8 ปี

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*** 

ทุนปริญญาโท (Southampton Business School)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000 และ £5,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £3,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.50  (สำหรับ £5,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*** 

ทุนปริญญาโท (Winchester School of Art)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £1,000 และ £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 2.50 (สำหรับ £1,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £2,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*** 

ทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนไทย (Winchester School of Art)

จำนวนทุน 1 ทุน

มูลค่าทุน £5,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ได้รับข้อเสนอ (offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • มีคุณสมบัติที่จะเป็น WSA ambassador

หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

ทุนปริญญาโท (Southampton Law School)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

ทุนปริญญาโท (Faculty of Health Sciences: ยกเว้น MSc Physiotherapy (pre-registration))

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000 และ £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 (สำหรับ £3,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £2,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

ทุนปริญญาโท (Faculty of Natural & Environmental Science)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000 และ £2,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50 (สำหรับ £3,000)
 • เกรดเฉลี่ย 3.00 (สำหรับ £2,000)

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

ทุนปริญญาโททุกสาขา (ยกเว้น Humanities, Physical Science และ Engineering)

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £3,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.50

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

อ้างอิง

2

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s