Offer – ภาษาอังกฤษเรื่องเรียนต่ออังกฤษ

6

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ภาษาอังกฤษเรื่องเรียนต่ออังกฤษ

Offer (ออฟเฝอะ) – ข้อเสนอที่เรียน

เมื่อเราสมัครเรียบร้อย มหาวิทยาลัยโดยทางภาควิชา คณะ หรือ หลักสูตร แล้วแต่ที่ จะเป็นผู้พิจารณาเอกสารและคุณสมบัติของผู้สมัครว่า เพียงพอหรือไม่อย่างไร  แล้วจะให้คำตอบกลับมา อาจจะเป็นอีเมล์มาโดยตรง อาจจะผ่านระบบพอร์ทัลของตัวแทน หรือ พอร์ทัล ผู้สมัครว่า รับ หรือ ไม่รับอย่างไร  ถ้ารับ สิ่งที่ส่งมาก็เรียกได้ว่า ข้อเสนอที่เรียน (Offer) ซึ่งเป็นข้อเสนออย่างเป็นทางการ

ข้อเสนอนี้สามารถนำเอาไปใช้สมัครทุนได้ เป็นหลักฐานว่า ได้มีการสมัครและได้รับการตอบรับจากที่เรียนแล้วด้วย  ข้อเสนอนี้แบ่งออกได้เป็นสองแบบคือ ข้อเสนอแบบมีเงื่อนไข (Conditional Offer) และ แบบไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Offer)

เงื่อนไขที่ว่า อาจจะเป็น

เงื่อนไขทางวิชาการ เช่น ต้องได้เกรดวิชาหนึ่ง ตามที่กำหนด ต้องได้เกรดตอนจบอย่างน้อยเท่าไหร่ หรือ อื่น ๆ
เงื่อนไขภาษาอังกฤษ หลาย ๆ ที่รวมเอาเรื่องนี้เป็นเงื่อนไขทางวิชาการ เช่น ไอเอลท์ 6.5 หรือ เรียนและผ่านคอร์สภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยที่ได้กำหนดไว้
เงื่อนไขเรื่องเงิน คือ จ่ายมัดจำ โดยจำนวนอยู่ประมาณตั้งแต่ 200 – 5,000 ปอนด์ ครับ โดยตั้งแต่ 2,000 ปอนด์ลงไปเมื่อคิดเป็นเงินไทยแล้วจะประมาณ 90,000 บาท จะจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้สะดวกครับ ถ้ามากกว่านั้น อาจจะต้องโอน
– เงื่อนไขอื่น ๆ แล้วแต่ทางนั้นกำหนดมา เช่น สัมภาษณ์ออนไลน์ ขอเอกสารเพิ่มพวกจดหมายจากอาจารย์ ที่ทำงาน พอร์ตโฟลิโอ ฯลฯ

ส่วนถ้าไม่มีเงื่อนไขเลย โดยมากหลังจากนั้นจะส่งฟอร์มเกี่ยวกับจดหมายขอวีซ่า หรือ CAS มาให้กรอก

2

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการครับ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นครับ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่