Deposit – ภาษาอังกฤษเรื่องเรียนต่ออังกฤษ

vocab-deposit

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ภาษาอังกฤษเรื่องเรียนต่ออังกฤษ

Deposit (เดบโพสิต) เงินมัดจำ

หนึ่งในเงื่อนไขที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดคือ เงินมัดจำ หรือในภาษาอังกฤษ Deposit (เดบโพสิต)

แต่ละที่แต่ละคอร์สอาจจะกำหนดเงินมัดจำนี้มาไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน หลาย ๆ มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเท่ากันหมดทุกคอร์ส แต่อีกหลายที่ก็จะเรียนเก็บเฉพาะจากคอร์สที่ได้รับความนิยมเท่านั้น

ทั้งนี้เป็นเพราะอยากจะแน่ใจว่า นักเรียนที่ตอบรับข้อเสนอที่เรียนนั้นมาเรียนจริง ๆ แน่นอนครับ

เงินมัดจำนี้เป็นส่วนสำคัญในการแสดงเจตาในการตอบรับ นอกเหนือจากการแจ้งโดย คลิกตอบรับ หรือ อีเมล์ไปแจ้ง

การจ่ายเงินมัดจำทำได้โดยการจ่ายผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยด้วยบัตรเครดิต หรือ เลือกจ่ายด้วยการโอนเงินให้มหาวิทยาลัยโดยผ่านระบบธนาคาร

จำนวนเงินมัดจำอาจจะเป็นได้ตั้งแต่ 500 ปอนด์ไปถึงครึ่งหนึ่งของค่าเทอม

2

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการครับ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นครับ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Middlesex University มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาไทย

31

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Middlesex University มอบทุนการศึกษาให้นักนักศึกษาทย

Middlesex University มอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาจากประเทศไทยที่มีผลการเรียนดี ทั้งสองระดับ คือ ปริญญาตรีและปริญญาโท

ปริญญาตรี

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £ 2000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีสัญชาติไทย
 • เกรดเฉลี่ย 3.2/4.00
 • สมัครเรียนปริญญาตรีเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย (offer)

ปริญญาโท

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £ 2000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีสัญชาติไทย
 • เกรดเฉลี่ย 3.2/4.00
 • สมัครเรียนปริญญาโทเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย
 • ได้รับจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย (offer)

หมดเขตรับสมัคร 31 เมษายน 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

อ้างอิง

2

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Nottingham มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2017/2018

logo-nottingham

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Nottingham มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนเอเชีย ประจำปีการศึกษา 2017/2018

University of Nottingham มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแก่นักเรียนอาเซียน รวมถึงประเทศไทย  ประจำปีการศึกษา 2017/2018 ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

จำนวนทุน 20

มูลค่าทุน 25%

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • มีสัญชาติไทย
 • สมัครเข้าเรียนปริญญาโทเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย สาขาใดก็ได้ (เริ่มเรียน กันยายน 2017)
 • ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย (offer)

หมดเขตรับสมัคร 19 พฤษภาคม 2017 (เวลา 12.00 น. ตามประเทศอังกฤษ)

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

อ้างอิง http://www.nottingham.ac.uk/studywithus/international-applicants/scholarships-fees-and-finance/scholarships/masters-scholarships/asean-masters.aspx

university-nottingham

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Reject – ภาษาอังกฤษเรื่องเรียนต่ออังกฤษ

vocab-reject

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ภาษาอังกฤษเรื่องเรียนต่ออังกฤษ

Reject (รีเจค) คำปฏิเสธ

เมื่อสมัครไปแล้ว มหาวิทยาลัยที่อังกฤษจะต้องให้คำตอบเสมอว่า รับ หรือ ไม่รับ บางทีอาจจะร้องขอข้อมูล เอกสาร หรือ การสัมภาษณ์เพิ่ม ก่อนจะให้คำตอบ หนึ่งในคำตอบที่จะได้คือ Reject (รีเจค) หรือ การปฏิเสธ

อาจจะไม่ใช่คำตอบที่เราหวังไว้แต่ว่า นี่แปลว่าเราได้ส่งคุณสมบัติของเราให้ทางนั้นประเมินแล้วและนี่คือ การตัดสินใจของทางนั้นครับ

อย่างไรก็ตามถ้าเราคิดว่า มันไม่สมเหตุสมผล หรือ เรามีคุณสมบัติตามที่ทางนั้นกำหนดไว้ หรือเรามีหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติม เราอาจจะร้องขอให้ทำการพิจารณาใหม่ได้ครับ แต่อย่างไรก็ตามโดยมากแล้วทางมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ในการสมัครซ้ำในคอร์สเดียวกันและปีเดียวกันให้ได้คนละ 1 ครั้งเท่านั้น

ถ้าทางผู้สมัครไม่มีหลักฐานอะไรใหม่ที่แสดงว่า ปัจจัยบางอย่างดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ก็เป็นไปได้มากกว่าผลหรือคำตอบจะเหมือนเดิม

2

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการครับ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นครับ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Exeter มอบทุนการศึกษาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017/2018

colour_logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Exeter มอบทุนการศึกษาปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017/2018

University of Exeter มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017/2018 ภายใต้ชื่อ “Exeter International Excellence Scholarship for Postgraduate Research” ซึ่งทุนการศึกษานี้ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

จำนวนทุน 20

มูลค่าทุน เต็มจำนวน

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเข้าเรียนปริญญาเอกเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย ในเดือนกันยายน 2017
 • ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย (offer)

หมดเขตรับสมัคร 15 มกราคม 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม*** 

อ้างอิง 

http://www.exeter.ac.uk/postgraduate/money/fundingsearch/awarddetails/?id=2461?utm_source=exeter.ac.uk&utm_medium=billboard&utm_campaign=HomeInternationalExcellence

1300 Capital Project

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Westminster มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017/2018

logo-westminster

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Westminster มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017/2018

University of Westminster มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ภายใต้ชื่อ Quintin Hogg Trust Scholarship ให้นักเรียน UK, EU และชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2017/2018

สำหรับนักเรียนต่างชาติ ทางมหาวิทยาลัยมอบทุนให้ผู้สนใจสมัครเข้าเรียนในสาขาดังต่อไปนี้

Media, Arts and Design, Life Sciences and Psychology, Electronics and Computer Science, Westminster Business School และ Higher Education

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £16,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เกรดเฉลี่ย 3.00
 • จบการศึกษาปริญญาโท
 • IELTS 6.5 (ทุกพาร์ทไม่ต่ำกว่า 6.0)
 • สมัครเข้าเรียนเต็มเวลา ในระดับปริญญาเอก (MPhil/PhD) ปีการศึกษา 2017/2018

หมดเขตรับสมัคร 10 กุมภาพันธ์ 2017

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง https://www.westminster.ac.uk/courses/research-degrees/research-studentships

university-westminster

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Exeter มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2017/2018

colour_logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Exeter มอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2017/2018

University of Exeter มอบทุนการศึกษา “Pro Vice-Chancellor’s Undergraduate Scholarship” ให้นักเรียนชาวต่างชาติที่สนใจเข้าเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2017 ในสาขาดังต่อไปนี้ College of Engineering, Mathematics และ Physical Sciences

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £ 5,000 (ต่อปี)

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนชาวต่างชาติ
 • เลือกสมัคร University of Exeter ผ่าน UCAS
 • สมัครเรียนปริญญาตรีเต็มเวลา ปีการศึกษา 2017
 • ได้รับเงื่อนไข (Offer) จากทางมหาวิทยาลัย
 • ไม่ได้รับทุนอื่นจากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

อ้างอิง http://www.exeter.ac.uk/studying/funding/award/?id=2487

1300 Capital Project

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

University of Birmingham มอบทุนการศึกษา “Foundation Pathway Scholarships”

logo-birmingham

ฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนการศึกษา “Foundation Pathway Scholarships”

University of Birmingham มอบทุนการศึกษา ให้นักเรียนชาวต่างชาติที่สนใจ เข้าศึกษาต่อใน Foundation programme ของทางมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2017

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน £5,000

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเข้าเรียน Foundation programme เต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย (เริ่มเรียนกันยายน 2017)
 • ได้รับจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย (offer)
 • สมัครเข้ารับทุนภายในสิ้นเดือนมิถุนายน 2017
 • ไม่เคยได้รับทุนจากทางมหาวิทยาลัย และที่อื่น

***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม***

อ้างอิง http://www.birmingham.ac.uk/International/foundation-pathways/pathways/index.aspx

university-birmingham

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

King’s College, London มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017/2018

logo-kings-college

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – King’s College, London มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017/2018

King’s College, London มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนชาวต่างชาติ ในระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2017/2018

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน ครอบคลุมค่าเทอม (สำหรับนักศึกษาต่างชาติ)

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนต่างชาติ
 • สมัครเข้าเรียนเต็มเวลา ในระดับปริญญาเอก (MPhil/PhD research) ทุกสาขา (2017/2018)
 • ได้รับจดหมายตอบรับจากทางมหาวิทยาลัย (Offer)

หมดเขตรับสมัคร 15 มกราคม 2017

***สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม***

อ้างอิง http://www.kcl.ac.uk/graduate/funding/database/index.php?action=view&id=662

university-king-college

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่

Queen’s University Belfast มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017/2018

logo-queens-university-belfast

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2017/2018

Queen’s University Belfast มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน “Vice-Chancellor’s International Attainment Scholarship” ให้นักเรียนชาวต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2017/2018 จำนวน 5 ทุน แบ่งออกเป็นระดับปริญญาตรีและปริญญาโทอย่างละ 2 ทุน และระดับปริญญาเอกอีก 1 ทุน

ระดับปริญญาตรี

จำนวนทุน 2

มูลค่าทุน เต็มจำนวน

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนชาวต่างชาติ
 • สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรีเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2017/2018
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (Offer) จากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***รายละเอียดเพิ่มเติม***

ระดับปริญญาโท

จำนวนทุน 2

มูลค่าทุน เต็มจำนวน

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนชาวต่างชาติ
 • สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2017/2018
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (Offer) จากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***รายละเอียดเพิ่มเติม***

ระดับปริญญาเอก

จำนวนทุน 1

มูลค่าทุน เต็มจำนวน

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 • เป็นนักเรียนชาวต่างชาติ
 • สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโทเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2017/2018
 • ได้รับจดหมายตอบรับ (Offer) จากทางมหาวิทยาลัย

หมดเขตรับสมัคร ไม่ระบุ

***รายละเอียดเพิ่มเติม*** 

อ้างอิง

university-queens-university-belfast

หากน้อง ๆ คนไหนสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

ห้อง 107 ภิญโญพิงค์ แมนชั่น
199/9 ถนนห้วยแก้ว ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์          chiangmai@hands-on.co.th

โทร.           +66 (0) 89 217 5454

เว็บ             http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

เฟซบุค       http://www.facebook.com/handsonchiangmai

แผนที่