Queen’s University Belfest มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfest มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

สวัสดิค่ะน้อง ๆ วันนี้แฮนด์ ออน เชียงใหม่มีข่าวทุนการศึกษาอัพเดตใหม่ล่าสุดส่งตรงจากประเทศอังกฤษค่ะ ทุนนี้เป็นทุนของมหาวิทยาลัย Queen’s University Belfast มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติปริญญาโทค่ะ เริ่มที่ทุนแรกกันเลยดีกว่าค่ะ

1. International Office Postgraduate Research Scholarships

จำนวนทุน 3 ทุน

มูลค่าทุน 2500 ปอนด์  (1 ทุน) และ 3000 ปอนด์ (2 ทุน)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ทุนนี้จะถูกพิจารณาโดยอัตโนมัติทันทีที่ผู้สมัครส่งใบส่งสมัครเข้าเรียน
  • ต้องจัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนต่างประเทศ
  • ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย
  • ต้องสมัครเข้าเรียนเต็มเวลาเท่านั้น

ปิดรับสมัคร  ไม่ระบุ Continue reading

Queen’s University Belfest มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfest มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

มหาวิทยาลัยควีนส์ เบลฟาสต์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ระดับปริญญาโท 2016

1.International Office Postgraduate Taught Scholarships

ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ เต็มเวลา ระดับปริญญาโทที่เข้าเรียนช่วงเดือนกันยายน 2016 ที่มีเงื่อนไขตรงกับทางมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งทุนนี้จะได้รับส่วนลดในปีแรกของการเรียนเท่านั้นค่ะ

จำนวนทุน  นักเรียนต่างชาติทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลา

มูลค่าทุน  2,000 – 3,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ
  • ได้รับการตอบรับ (offer) จากมหาวิทยาลัยหลักสูตรปริญญาโทเต็มเวลา เริ่มต้นเรียนปีการศึกษา 2016 – 17
  • นักเรียนที่กำลังเรียนหลักสูตร part time หรือ หลักสูตร Distance Learning จะไม่มีสิทธิได้รับทุนนี้

ข้อยกเว้น

**ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาทุนอัตโนมติ หากเงื่อนไขตรงตามคุณสมบัติ Continue reading

Queen’s University Belfest มอบทุนระดับปริญญาตรี 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfest มอบทุนระดับปริญญาตรี 2016

มหาวิทยาลัยควีนส์ เบลฟาสต์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 2016

1. International Office Undergraduate Scholarship

ทุนสำหรับนักเรียนต่างชาติ เต็มเวลา ระดับปริญญาตรีที่เข้าเรียนช่วงเดือนกันยายน 2016  ซึ่งทุนนี้จะได้รับส่วนลดในปีแรกของการเรียนเท่านั้นค่ะ

จำนวนทุน  นักเรียนต่างชาติทั้งหมดที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีเต็มเวลา 2016 – 17

มูลค่าทุน  2,500 – 3,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ
  • ได้รับการตอบรับ (offer) จากมหาวิทยาลัยหลักสูตรปริญญาตรีเต็มเวลา เริ่มต้นเรียนปีการศึกษา 2016 – 17
  • นักเรียนที่กำลังเรียนหลักสูตร part time ระดับ  foundation หรือ Distance Learning จะไม่มีสิทธิได้รับทุนนี้

ข้อยกเว้น

**ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาทุนอัตโนมติ หากเงื่อนไขตรงตามคุณสมบัติ Continue reading