Nottingham Trent University มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนไทย 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Nottingham Trent University มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนไทย 2016

มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม เทรน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทย ระดับปริญญาโท สาขา Art and Design ทุนนี้มอบให้สำหรับนักเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง (self-funding) ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  100 % ของค่าเล่าเรียน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ต้องเป็นนักเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง (self-funding)
  • ต้องได้รับการตอบรับ (offer) เข้าศึกษาในปีการศึกษา กันยายน 2016 ในหลักสูตรปริญญาโทใด ๆ ก็ได้ ในสาขา Art and Design (เต็มเวลา)
  • ผู้สมัครต้องกรอกและส่งใบสมัครภายในเวลาที่กำหนด ผู้สมัครสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ntu.ac.uk/internationalscholarship เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Continue reading