University of Birmingham มอบทุนเรียนดีระดับ Foundation 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนเรียนดีระดับ Foundation 2016

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี ระดับ  Foundation เดือนกันยายน 2016 เต็มเวลา  โดยจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน  10  ทุน

มูลค่าทุน  3,000  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

  • ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ระดับ Foundation และทำการส่งใบสมัครขอทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2016
  • ผู้สมัครต้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอื่น ๆ
  • มีผลการเรียนตรงตามเงื่อนไขของหลักสูตร
  • เริ่มต้นเรียนในเดือนกันยายน 2016
  • ส่งแบบฟอร์มการสมัครขอทุน พร้อมทั้งเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการศึกษาของนักเรียน  รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับผลการเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตร (เป็นจำนวน 250 คำ)

Continue reading