University of Hull มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Hull มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

มหาวิทยาลัยฮัลล์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญโท ที่ต้องการเรียนต่อในปีการศึกษา 2016 – 2017 โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Business School International MSc Scholarship” ค่ะ

จำนวนทุน 4 ทุน

มูลค่าทุน เต็มจำนวน

ระยะเวลามอบทุน   1 ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
 • เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2016
 • ต้องไม่เป็นนักเรียนทุน
 • ต้องจัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนต่างชาติ

Continue reading

University of Hull มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

 

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Hull มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

มหาวิทยาลัยฮัลล์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญโท ที่ต้องการเรียนต่อในปีการศึกษา 2016 – 2017 โดยทุนนี้มีชื่อว่า “Business School International MSc Scholarship”

จำนวนทุน  6 ทุน

มูลค่าทุน   5,000 ปอนด์

ระยะเวลามอบทุน   1  ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
 • เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2016
 • ต้องไม่เป็นนักเรียนทุน
 • ต้องจัดอยู่ในกลุ่มนักเรียนต่างชาติ
 • ต้องสมัครในสาขาตามที่กำหนด
 • ต้องมีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับสองหรือผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป

Continue reading

University of Reading มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Reading มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

มหาวิทยาลัยเรดดิ้งมอบทุนการศึกษาสำหรับ 3 ทางเลือก ระดับปริญญาโท หลักสูตร MA Creative Enterprise: Art, Communication Design and Film สำหรับปีการศึกษา 2016-2017 โดยทุนนี้จะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียนค่ะ

MA Creative Enterprise (Art Pathway)

MA Creative Enterprise (Film Pathway)

MA Creative Enterprise (Communication Design Pathway) Continue reading

Nottingham Trent University มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนไทย 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Nottingham Trent University มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนไทย 2016

มหาวิทยาลัยนอตทิงแฮม เทรน มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทย ระดับปริญญาโท สาขา Art and Design ทุนนี้มอบให้สำหรับนักเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง (self-funding) ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  100 % ของค่าเล่าเรียน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องเป็นนักเรียนที่จ่ายค่าเล่าเรียนด้วยตนเอง (self-funding)
 • ต้องได้รับการตอบรับ (offer) เข้าศึกษาในปีการศึกษา กันยายน 2016 ในหลักสูตรปริญญาโทใด ๆ ก็ได้ ในสาขา Art and Design (เต็มเวลา)
 • ผู้สมัครต้องกรอกและส่งใบสมัครภายในเวลาที่กำหนด ผู้สมัครสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.ntu.ac.uk/internationalscholarship เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติม

Continue reading

Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2016

Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2016

วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2016 (วันมาฆบูชา)

โดยจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันอังคารที่ 23 มกราคม 2016 เป็นต้นไป

>>จะ เปิดเฉพาะที่มีการนัดหมายก่อนเท่านั้นค่ะ ที่ทำงานโดยรวมจะปิดค่ะ

** หากต้องการติดต่อหรือเข้ามาที่สำนักงานในช่วงวันหยุด  สามารถโทรหรืออีเมลล์นัดหมายล่วงหน้าได้ (open by appointment only) หรือสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการสมัครเรียนได้ทางอีเมลล์

ขออภัยในความไม่สะดวก Continue reading

University of East Anglia มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of East Anglia มอบทุนระดับปริญญาโท 2016

ประเภทที่ 1 แฮนด์ส ออน มีการให้สัมภาษณ์ทุนการศึกษากับเจ้าหน้าที่ Jacqui Longman

จำนวนทุน  1  ทุน

มูลค่าทุน  4,000 ปอนด์

หลักสูตร   ปริญญาโทกฎหมาย

หลักเกณฑ์  เป็นนักเรียนที่ให้คำสัมภาษณ์ดีที่สุดในวันนั้น

การเตรียมตัว  เจ้าหน้าที่จะถามเกี่ยวกับ SOP ของนักเรียน

ลงทะเบียน  https://www.hands-on.co.th/events/university-east-anglia-law-interviews/ Continue reading

University of Birmingham มอบทุนเรียนดีระดับ Foundation 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham มอบทุนเรียนดีระดับ Foundation 2016

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีผลการเรียนดี ระดับ  Foundation เดือนกันยายน 2016 เต็มเวลา  โดยจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน  10  ทุน

มูลค่าทุน  3,000  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ระดับ Foundation และทำการส่งใบสมัครขอทุนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2016
 • ผู้สมัครต้องไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุนอื่น ๆ
 • มีผลการเรียนตรงตามเงื่อนไขของหลักสูตร
 • เริ่มต้นเรียนในเดือนกันยายน 2016
 • ส่งแบบฟอร์มการสมัครขอทุน พร้อมทั้งเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ด้านการศึกษาของนักเรียน  รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับผลการเรียนและกิจกรรมนอกหลักสูตร (เป็นจำนวน 250 คำ)

Continue reading

University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

สถาบันเพื่อการศึกษาด้านการขนส่ง (ITS), มหาวิทยาลัยลีดส์มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำเดือนกันยายน 2016 สำหรับนักเรียนเต็มเวลา หลักสูตร MSc Mathematical Modelling for Transport เป็นจำนวน 50% ของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  8,500 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย (ทั้งแบบมีเงื่อนไขและไม่มีเงื่อนไข) ของหลักสูตร MSc Mathematical Modelling for Transport ประจำเดือนกันยายน 2016
 • ผู้สมัครควรส่งแบบฟอร์มทุนการศึกษา รวมถึงบรรยายเกี่ยวกับ ทักษะวิธีการสร้างโมเดลที่ได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้  จะสร้างความเปลี่ยนแปลงกับการขนส่ง (เช่น ในประเทศภูมิภาคหรือพื้นที่ ๆ ตนอาศัยอยู่) และรับมือกับปัญหาอย่างไร

Continue reading

University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทสำหรับนักเรียนต่างชาติ 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Leeds มอบทุนระดับปริญญาโทด้านการขนส่งระหว่างประเทศ 2016

สถาบันเพื่อการศึกษาด้านการขนส่ง, มหาวิทยาลัยลีดส์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท เต็มเวลา ให้เท่ากับ 50% ของค่าเล่าเรียน ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  8,500 ปอนด์

หลักสูตรที่ให้ทุน

 • MSc Mathematical Modelling for Transport
 • MSc Sustainability in Transport
 • MSc Transport Economics
 • MSc Transport Planning
 • MSc Transport Planning and the Environment
 • MSc (Eng) Transport Planning and Engineering

Continue reading

Bath Spa University มอบทุนสำหรับปริญญาตรี หรือปริญญาโท 2016

แฮนด์ส อออน เชียงใหม่ – Bath Spa University มอบทุนสำหรับปริญญาตรี หรือปริญญาโท 2016

โดยทุนนี้มีชื่อว่า “BSU Regional Office (South East Asia) Scholarships” สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี ที่อาศัยอยู่ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน 3,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

– ต้องเป็นนักเรียนในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

– ต้องมีผลการเรียนที่ดี

– ต้องได้รับการตอบรับ แบบไม่มีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัยมาก่อน Continue reading