Winchester School of Art มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทย 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Winchester School of Art มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนไทย 2016

วิทยาลัยศิลปกรรมวินเชสเตอร์ (Winchester School of Art) เป็นหนึ่งในการเรียนการสอนและวิจัยในด้านศิลปะ สิ่งทอ รวมถึงการออกแบบ  และเป็นส่วนงานของ มหาวิทยาลัยเซาท์แฮมป์ตัน (University of Southampton)   มีการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี และปริญญาโท  รวมทั้งหลักสูตร Luxury Brand Management  และ Fashion Marketing and Branding  ค่ะ

จำนวนทุน  4  ทุน

มูลค่าทุน  5,000 ปอนด์ Continue reading

University of Essex มอบทุนระดับปริญญาตรี 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Essex มอบทุนระดับปริญญาตรี 2016

มหาวิทยาลัยเอสเซ็กซ์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่เริ่มเรียนในปี 2016  ที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ ในหลักสูตร International Baccalaureate  ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  2,000  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยเอสเซ็กซ์ 2016
 • ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรีเต็มเวลา ที่มหาวิทยาลัยเอสเซ็กซ์  ด้วยการลงทะเบียนครั้งแรกในปี 2016-17
 • ทุนนี้จะสามารถใช้ได้ในปีแรกเท่านั้น
 • ได้รับ 34 คะแนนหรือมากกว่านั้น ในหลักสูตร International Baccalaureate

Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast มอบทุนระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

วันนี้เป็นทุนสำหรับนักเรียนจาก UK / ในสหภาพยุโรป และนักเรียนต่างชาติ  ที่จะเริ่มเรียนในเดือนกันยนยน 2016 โดยจะเปิดให้กับนักเรียนทั้งมีประสบการณ์  และไม่มีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน

QMS International MBA Scholarships

4  ทุน  สำหรับ 7,200 ปอนด์

3  ทุน  สำหรับ 4,500 ปอนด์

4  ทุน  สำหรับ 1,000 ปอนด์

**นักเรียนจาก INTO Queen’s University Belfast จะไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้ Continue reading

UWE Bristol มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท กันยนยน 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – UWE Bristol มอบทุนเรียนต่อระดับปริญญาโท (รอบเข้าเรียนเดือนกันยายน 2016)

กลับมาแล้วค่ะ สำหรับทุนการศึกษาเรียนต่อประเทศอังกฤษ ครั้งนี้มาจากมหาวิทยาลัย เวสท์ ออฟ อิงแลนด์ บริสตอล ค่ะ มีหลายประเภทหลายทุนเลยค่ะ เรามาเริ่มกันที่ทุนแรกเลยดีกว่าค่ะ

1. Academic excellence scholarship

จำนวนทุน ไม่จำกัด

ระยะเวลาทุน ปีแรกของการศึกษา

มูลค่าทุน 2,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ Continue reading

UWE Bristol มอบทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท 2016

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – UWE Bristol มอบทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท (รอบเข้าเรียนเดือนมกราคม 2016)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีทุนมาฝากกันอีกแล้วค่ะ ครั้งนี้เป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ของมหาวิทยาลัย เวสท์ ออฟ อิงแลนด์ บริสตอล ค่ะ โดยมีชื่อทุนว่า “Bristol MBA Scholarship” ซึ่งทุนนี้ก็จะแบ่งย่อยออกเป็น 3 ประเภทค่ะ รอช้าอยู่ทำไมคะ เราไปดูรายละเอียดกันเลยค่ะ

1. Bristol MBA Scholarship

จำนวนทุน   ไม่จำกัด

มูลค่าทุน    ส่วนลด 10 % ของค่าเรียน Continue reading

University of Birmingham มอบทุนระดับปริญญาเอก 2016

University of Birmingham มอบทุนระดับปริญญาเอก 2016

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก  สำหรับนักเรียนของสหภาพยุโรป  นักเรียนต่างชาติ  และจากสหราชอาณาจักร  ซึ่งครอบคลุมเป็นค่าเล่าเรียนเป็นเวลา 3 ปี (นักเรียนเต็มเวลา) และ 6 ปี (นักเรียนนอกเวลา) ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  11,000 ปอนด์/ปี (สำหรับนักเรียนเต็มเวลา)

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (สำหรับเรียนนอกเวลา)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ทุนนี้เปิดให้สำหรับนักเรียนทั่วโลก ทั้งนักเรียนเต็มเวลาและนอกเวลา
 • ผู้สมัครที่ได้ทุนนี้ จะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ  โดยไม่ต้องส่งใบสมัครแยกกัน

Continue reading

Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนธันวาคม 2015

8319157710_b74d645b27_oHands On – Chiang Mai  ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนธันวาคม 2558 

วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 58 (วันพ่อ)

วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 58 (ชดเชยวันพ่อ)

วันพฤหัสที่ 10 ธันวาคม 58 (รัฐธรรมนูญ)

วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 58 – วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 58 (วันหยุดคริสต์มาสและปีใหม่) โดยจะเปิดทำการตามปกติตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 58 เป็นต้นไป

>>จะ เปิดเฉพาะที่มีการนัดหมายก่อนเท่านั้นค่ะ ที่ทำงานโดยรวมจะปิดค่ะ Continue reading

สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – สำนักงาน ก.พ. ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปี 2559

สำนักงาน ก.พ. มีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของกระทรวง  กรมหรือหน่วยงานของรัฐ  ประจำปี 2559 (ทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา) พร้­อมทั้งกําหนดหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อรับทุน  ซึ่งทุนมีหลายระดับทั้งปริญญาโท  และปริญญาเอก อย่างเช่นสาขา  การสื่อสาร  กฎหมาย  บริหารธุรกิจ  เศรษฐศาสตร์  การบัญชี  วิศวกรรมศาสตร์  ้ ฯลฯ ค่ะ

จำนวนทุน  79  ทุน

มูลค่าทุน  ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • เป็นผู­มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข­าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
 • ผู้สมัครสอบที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาที่ผ่านมา หรือตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด   จะต้องมีหนังสือรับรองผลการเรียนจากสถานศึกษามาแสดงว่าเป็นผู้­มีผลการเรียนเทียบเท่ากับผลการเรียนที่กําหนดไว้­ในแต่ละหน่วยทุน
 • สําหรับทุนที่ให­้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ผู้สมัครสอบต้­องเป็นผู้ซึ่งไม่เคยได้­รับปริญญาโท  หรือเทียบได­ในระดับเดียวกันในสาขาและวิชาเอกหรือเน้นทางเดียวกับทุนที่จะไปศึกษา
 • ผู้­สมัครสอบซึ่งเป็นผู้รับทุนรัฐบาลและอยู่ระหว่างดําเนินการไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศไม่มีสิทธิสมัครสอบในครั้งนี้
 • ผู้­สมัครสอบที่เคยได­รับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศมาแล้ว ต้องเป็นผู้­ซึ่งหมดภาระผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุนตามสัญญาที่ได­ทําไว้­กับ ก.พ. หรือส่วนราชการแล้­ว ภายในวันที่ปิดรับสมัคร
 • ผู้สมัครสอบที่ได้­รับทุนอื่น ๆ เพื่อศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ หรือในประเทศ และยังมีข้­อผูกพันในการปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ให้­แสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
 • ผู้­สมัครสอบที่เป็นข้­าราชการ ต­องแสดงหนังสืออนุญาตให้สมัครสอบ
 • เป็นผู้­ที่มีศีลธรรม วัฒนธรรม และความประพฤติดี
 • สําหรับภิกษุสามเณร ทางราชการไม่รับสมัครสอบและไม่อาจให้­เข้­าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ

Continue reading