ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 2558

download

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ธนาคารกสิกรไทยมอบทุนศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโท 2558

สวัสดิค่ะ วันนี้แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนการศึกษาจากธนาคารกสิกรไทยมาฝากค่ะ ทุนที่แจกนี้เป็นทุนระดับปริญญาโท ซึ่งมีให้เลือกด้วยกันอยู่ 6 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น จีน ตามสาขาวิชาต่อไปนี้ค่ะ

 • บริหารธุรกิจ ( MBA )
 • Finance / Financial engineering / Risk management
 • IT management / MIS
 • International business
 • Legal
 • Human resource

จำนวนทุน 6 ทุน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องมีสัญชาติไทย เป็นโสด อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
 • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • ผู้สมัครประเภทบุคคลทั่วไปต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00
 • ต้องผลสอบภาษาอังกฤษ IELTS อย่างน้อย 6.0
 • ต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 1100 คะแนนหรือเทียบเท่า เว้นแต่ผู้สมัครได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่ธนาคารกำหนด
 • ต้องไม่เคยได้รับทุนระดับปริญญาโทของธนาคารมาก่อน
 • ในกรณีที่ผู้สมัครเป็นพนักงานของธนาคารกสิกรไทยหรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทยต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
 • ผู้ที่เคยทำงานกับธนาคารกสิกรไทยหรือบริษัทของธนาคารกสิกรไทย แต่ได้พ้นสภาพพนักงานไปแล้ว ไม่มีสิทธิ์สอบแข่งขัน

วิธีการสมัคร

 • โหลดใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.kasikornbank.com
 • ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานดังต่อไปนี้

– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือแว่นตาดำ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 ใบ ติดใบสมัคร

– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ชุด

– สำเนาปริญญาบัตร และใบแสดงผลการศึกษา จำนวนอย่างละ 1 ชุด

– ใบแสดงผลสอบ IELTS ซึ่งสามารถใช้ได้ถึงวันปิดรับสมัคร

– หนังสือรับรองตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดจากสถานศึกษา หรือผู้บังคับบัญชา

 • ส่งใบสมัครมาที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนศึกษา) ชั้น 12 บจม.ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ
  เขตราษฏร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
 • ผู้สมัครสามารถสอบได้มากว่า 1 ทุน และจะต้องเลือกทุนเรียงตามลำดับความสนใจก่อนหลัง

** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) โทร. 0 2470 3113

ปิดรับสมัคร   31 มีนาคม 2015

อ้างอิง http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Documents/2015/Overseas_Web_1.pdf
IMG_2424

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ ซึ่งสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และการสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s