Henley Business School – University of Reading มอบทุนปริญญาโทบริหารธุกิจ 2015

 Henley-Business-School-logo

Henley Business School – University of Reading  มอบทุนปริญญาโทบริหารธุกิจ 2015

ทุนนี้จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อใหญ่ ๆ ซึ่งแต่ละหัวข้อก็จะมีรายละเอียดของทุนย่อยออกไปอีก  ตามรายละเอียดดังนี้ค่ะ

Executive MBA Scholarships and bursaries 2015

จำนวนของทุนการศึกษา และทุนค่าเล่าเรียนนี้ใช้ได้สำหรับ Executive MBA

1. Henley Business School Executive MBA Scholarship

หัวข้อ  The 20 month Executive MBA starting in 2015

จำนวน  2  ทุน

มูลค่าทุน  50%

ระยะเวลารับทุน  21  เดือน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก

–  ผู้สมัครสามารถทำให้ทางมหาวิทยาลัยเชื่อว่า  จะให้ความสำคัญกับหลักสูตร MBA

–  ต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือเทียบเท่า

–  ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยลัยก่อน

ปิดรับสมัคร  วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2015

2. MBA Bursaries Executive MBA 2015

หัวข้อ  21 month Executive MBA 2014

จำนวน    ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  15%  และ 50% ของค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปี 2015

ระยะเวลารับทุน  21  เดือน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ผู้สมัครสามารถนำความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ  และการจัดการไปประยุกต์ใช้ได้

–  ผู้สมัครจะต้องทำงานภายในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร  ซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประสบการณ์ของตนเองและสังคม

–  ในปัจจุบันผู้สมัครต้องทำงานอยู่ในองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง  หรือเป็นหัวหน้าขององค์กร

–  ผู้สมัครจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือมีประวัติที่มีความสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางธุรกิจอย่างสูง  หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับทีมงาน

ปิดรับสมัคร   29 มิถุนายน 2015

Flexible Executive MBA Scholarships and Bursaries

จำนวนของทุนการศึกษาและทุนค่าเล่าเรียนใช้สำหรับเดือนมีนาคม และเดือนกันยายนในหลักสูตร Executive MBA และ  MBA ด้าน  Music and Creative Industries ในเดือนมีนาคม 2015

1. Henley Business School Flexible Executive MBA Scholarship March 2015

หัวข้อ  Flexible Executive MBA March 2015

จำนวน    ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  25% – 100%

ระยะเวลารับทุน  30  เดือน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก

–  ผู้สมัครสามารถทำให้ทางมหาวิทยาลัยเชื่อว่า  จะให้ความสำคัญกับหลักสูตร MBA

–  ต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือเทียบเท่า

ปิดรับสมัคร   วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2015

2. Henley Business School Flexible Executive MBA Scholarship Sept 2015

หัวข้อ  Flexible Executive MBA September 2015

จำนวน    2  ทุน

มูลค่าทุน  50% 

ระยะเวลารับทุน  30  เดือน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก

–  ผู้สมัครสามารถทำให้ทางมหาวิทยาลัยเชื่อว่า  จะให้ความสำคัญกับหลักสูตร MBA

–  ต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือเทียบเท่า

ปิดรับสมัคร   14 สิงหาคม 2015

3. MBA Bursaries Flexible Executive March & September 2015

หัวข้อ  Flexible Executive MBA September 2015

จำนวน    ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  15%  และ 50% ของค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปี 2015

ระยะเวลารับทุน  30  เดือน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ผู้สมัครสามารถนำความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ  และการจัดการไปประยุกต์ใช้ได้

–  ผู้สมัครจะต้องทำงานภายในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร  ซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประสบการณ์ของตนเองและสังคม

–  ในปัจจุบันผู้สมัครต้องทำงานอยู่ในองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง  หรือเป็นหัวหน้าขององค์กร

–  ผู้สมัครจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือมีประวัติที่มีความสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางธุรกิจอย่างสูง  หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับทีมงาน

ปิดรับสมัคร   กันยายน 2015 – 31 กรกฎาคม 2015

Full-time MBA Scholarships and Bursaries 2015

จำนวนของทุนการศึกษาและทุนค่าเล่าเรียนให้สำหรับผู้สมัครที่มีความโดดเด่นด้าน MBA เรียนเต็มเวลา ในปี 2015

1. Henley Business School Full-time MBA Scholarships

หัวข้อ  Full-time MBA 2015

จำนวน    2  ทุน

มูลค่าทุน  100%  

ระยะเวลารับทุน  12 เดือน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาจากผลการเรียนเป็นหลัก

–  ผู้สมัครสามารถทำให้ทางมหาวิทยาลัยเชื่อว่า  จะให้ความสำคัญกับหลักสูตร MBA

–  ต้องมีผลการเรียนอยู่ในระดับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  หรือเทียบเท่า

ปิดรับสมัคร  29 พฤษภาคม 2015

**ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแบบไม่มีเงื่อนไข  ของนักเรียนเต็มเวลาระดับปริญญาโทในปี 2015 เพื่อที่จะได้รับการพิจารณา ผู้สมัครควรส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 มีนาคม 2015

2. MBA Bursaries Full-time MBA 2015

หัวข้อ  Full-time MBA 2015

จำนวน    ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  15%  และ 50% ของค่าเล่าเรียนในหลักสูตรปี 2015

ระยะเวลารับทุน  12  เดือน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ผู้สมัครสามารถนำความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ  และการจัดการไปประยุกต์ใช้ได้

–  ผู้สมัครจะต้องทำงานภายในองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร  ซึ่งจะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาประสบการณ์ของตนเองและสังคม

–  ในปัจจุบันผู้สมัครต้องทำงานอยู่ในองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลาง  หรือเป็นหัวหน้าขององค์กร

–  ผู้สมัครจากอุตสาหกรรมต่าง ๆ หรือมีประวัติที่มีความสามารถที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางธุรกิจอย่างสูง  หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคล ที่จะมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับทีมงาน

ปิดรับสมัคร  29 พฤษภาคม 2015

3. Full-time MBA Greenlands Trust Scholarships

หัวข้อ  Two entrants will be awarded a fully funded place on the Full-time MBA 2015; Henley Business School Greenlands Trust Scholarship

จำนวน    2  ทุน

มูลค่าทุน  27,750 ปอนด์

ระยะเวลารับทุน  12  เดือน

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ผู้สมัครจะต้องส่งเรียงความไม่เกิน 1,300 คำ  จากคำถามต่อไปนี้ :

“สิ่งที่ท้าทายความเป็นผู้นำขององค์กรที่จะต้องเผชิญในช่วง 10 ปีข้างหน้า  และจะใช้อะไรในการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น”

–  ผู้สมัครต้องแนบ CV โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพและมีความเป็นมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง  หรือการพัฒนาทางด้านวิชาการ  ซึ่งมีข้อมูล 500 คำ  แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศทางวิชาการและทักษะของผู้สมัคร  และครอบคลุมไปถึงเหตุผลในการสมัคร

–  ต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแบบไม่มีเงื่อนไข  สำหรับหลักสูตร MBA ปี 2015 แบบเต็มเวลา  เพื่อให้มีเวลาสำหรับการสมัครขอรับทุนการศึกษา

**ส่งใบสมัครไปยังอีเมล  mba@henley.ac.uk ก่อนเที่ยงคืนของวันที่ 29 พฤษภาคม 2015

ปิดรับสมัคร  29 พฤษภาคม 2015

ประกาศผล  สิ้นเดือนมิถุนายน 2015

อ้างอิง  http://www.henley.ac.uk/level/mba-scholarships/

IMG_1182

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ  สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน  สมัครเรียน  สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ  โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว  และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s