Queen’s University Belfast มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast  มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท 2015

แจกกันอีกแล้วสำหรับทุนการศึกษาของนักเรียนต่างชาติ ในระดับปริญญาโท  ซึ่งทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนบางส่วน  โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนทุน 100 ทุน

มูลค่าทุน

2,000 ปอนด์ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
3,000 ปอนด์ (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)
3,000 ปอนด์ (โรงเรียนการจัดการ)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องจัดเป็นนักเรียนกลุ่มต่างชาติ
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้

Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนศิษย์เก่าสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast มอบทุนศิษย์เก่าสำหรับนักเรียนต่างชาติระดับปริญญาโท 2015

ทุนนี้มีชื่อว่า “Study Abroad Scholarship 2015” สำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยควีนส์ยูนิเวอร์ซิตีเบลฟาสท์  ระดับปริญญาโทเต็มเวลา  เป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียนค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  10%

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ต้องเป็นนักเรียนต่างชาติ

–  สามารถนำไปเป็นเงินทุนค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

–  ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยให้เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2015

–  ระบุหมายเลขประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยควีนส์ยูนิเวอร์ซิตีเบลฟาสท์  และสำเนาหนังสือรับรองจบการศึกษา

–  ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้ Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast  มอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 2015

สวัสดิค่ะน้อง ๆ วันนี้แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ มีข่าวทุนการศึกษาอัพเดตใหม่ล่าสุดส่งตรงจากประเทศอังกฤษค่ะ ทุนนี้เป็นทุนของมหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาสท์มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีค่ะ ทุนนี้เป็นทุนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลา  ซึ่งรายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนทุน 2 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • เป็นนักเรียนกลุ่มต่างชาติ
 • เรียนแบบเต็มเวลา
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้

Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast  มอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาโท 2015

ทุนนี้เป็นทุนของมหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาสท์ มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโทค่ะ  เป็นทุนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลา  ซึ่งรายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนทุน 2 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องจัดเป็นนักเรียนกลุ่มต่างชาติ
 • ต้องเป็นเรียนเต็มเวลา
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้

Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนสำหรับนักเรียนที่มีคนในครอบครัวเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัย 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast  มอบทุนสำหรับนักเรียนที่มีคนในครอบครัวเป็นศิษย์ของมหาวิทยาลัย 2015

ข่าวดีค่ะ !! ทางมหาวิทยาลัยควีนส์ยูนิเวอร์ซิตีเบลฟาสท์จะมอบส่วนลดค่าเล่าเรียน   ให้กับน้อง ๆ คนที่มีพ่อ แม่ พี่หรือญาติ ๆเคยศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยควีนส์เบลฟาสท์ โดยมีเงื่อนไขของทุนดังนี้ค่ะ

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่าทุน  10%

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องมีญาติที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดกำลังศึกษาหรือเคยศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยมาก่อน
 • ส่งหลักฐานยืนยันตัวตนของญาติ เช่น สำเนาสูตรจิบัตร และ รหัสประจำตัวนักศึกษาหรือสำเนาปริญญาบัตร
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้

Continue reading

Queen’s University Belfast มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 2015

Queens_University_Logo

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast  มอบทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ระดับปริญญาตรี 2015

วันนี้แฮนด์ ออน เชียงใหม่มีข่าวทุนการศึกษาอีกทุนมาฝาก  มอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี  โดยจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน รายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนทุน  100 ทุน

มูลค่าทุน  

1,500 ปอนด์ (มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์)
2,000 ปอนด์ (วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์)

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องจัดเป็นนักเรียนกลุ่มต่างชาติ
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากมหาวิทยาลัยมาก่อน
 • ทุนนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับทุนอื่น ๆ หรือนำไปเป็นส่วนลดของมหาวิทยาลัยได้

Continue reading

Northumbria University มอบทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 2015

download (5)

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Northumbria University มอบทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 2015

สวัสดีค่ะน้อง ๆ ช่วงนี้ทางแฮนด์ ออน จะมีทุนมาอัพเดตน้องๆเพียบเลยนะคะ ใครที่กำลังสนใจมหาวิทยาลัยไหนก็รีบมาดูได้ค่ะ วันนี้ก็เป็นคิวของมหาวิทยาลัยนอร์ธธัมเบรียค่ะ ซึ่งมีทุนมาแจกทั้งระดับปริญญาตรีและโทเลยนะคะ  รายละเอียดและเงื่อนไข มีดังต่อไปนี่ค่ะ Continue reading

Royal Holloway, University of London มอบทุนด้านดนตรีหลายระดับ 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of  London มอบทุนปริญญาตรีและปริญญาโทด้านดนตรี 2015

น้อง ๆ คนไหนสนใจเรียนทางด้านดนตรี  มีอีกหนึ่งทุนที่น่าสนใจค่ะ ชื่อว่าทุน Choral and Organ Scholarships เป็นทุนสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี  และปริญญาโท  สำหรับผู้ที่สนใจในสาขาการขับร้องประสานเสียง (Choral) และสาขาเครื่องดนตรีคีย์บอร์ดประเภทออร์แกน (Organ) ซึ่งทุนนี้ให้ทุนการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 ปี เลยค่ะ

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน

700 ปอนด์ (Choral ประสานเสียง)
1500 ปอนด์ (Organ ออร์แกนคีย์บอร์ด) Continue reading

Royal Holloway, University of London ทุนปริญญาตรีและปริญญาโทสำหรับนักกีฬากอล์ฟ 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of London ทุนปริญญาตรีและปริญญาโทสำหรับนักกีฬากอล์ฟ 2015

มาแล้วค่ะ  สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่สนใจศึกษาทางด้านกีฬา วันนี้มีอีกหนึ่งทุนที่ให้เฉพาะประเภทกีฬากอล์ฟมาฝากค่ะ เป็นทุนจากวิทยาลัย รอยัลฮอลโลเวย์  ชื่อทุนว่า “Wentworth Golf Bursaries” สำหรับทุนนี้สามารถสมัครได้ทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโทค่ะ ทั้งนักเรียนที่เรียนที่วิทยาลัยอยู่ก่อนแล้ว  หรือที่กำลังจะสมัครเข้าศึกษาต่อค่ะ รายละเอียดของทุนมีดังต่อไปนี้ค่ะ

จำนวนทุน   5 ทุน Continue reading

Royal Holloway, University of London มอบทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับศิษย์เก่า 2015

Basic CMYKแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Royal Holloway, University of London มอบทุนระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับศิษย์เก่า 2015

ทุนนี้มีชื่อว่า “Alumni Bursaries” เป็นทุนศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย Royal Holloway ที่ต้องการจะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  หรือปริญญาเอก จะได้รับสิทธิ์ของทุนการศึกษาโดยอัตโนมัติ  ซึ่งทุนนี้จะได้รับเพียงครั้งเดียวในช่วงปีแรกของปีการศึกษา  โดยจะครอบคลุมเป็นส่วนลดของค่าเล่าเรียน 

จำนวนทุน  ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

มูลค่าทุน
ปริญญาโท 10%
ปริญญาเอก  750 ปอนด์ Continue reading