เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ – สาขาต่าง ๆ

IMG_2402

เรียนต่อปริญญาตรีที่อังกฤษ – สาขาต่าง ๆ

ที่อังกฤษจะมีการแบ่งสาขาวิชาในอังกฤษอาจจะไม่เหมือนกับที่เราแบ่งกันใน ประเทศไทยหลาย ๆ ด้านครับ โดยเฉลี่ย หลักสูตรส่วนใหญ่จะเป็น 3 ปีจบ วิศวกรรมศาสตร์ (MEng) เคมี (MChem) ชีววิทยา (MSci) สามารถเลือกเป็น 4 ปีจบแล้วได้เป็นปริญญาโทเลยก็ได้  ส่วน เภสัชศาสตร์เป็นหลักสูตร 4 ปีอย่างเดียวได้เป็นเทียบเท่าปริญญาโทเลย (MPharm – Master of Pharmacy) ในส่วนของหลักสูตรที่เลือกได้ นักศึกษาจะถูกขอให้เลือกเลยตั้งแต่สมัคร Continue reading

University of Kent มอบทุนวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

IMG_1341

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Kent มอบทุนวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเคนต์มอบทุนการวิจัยระดับปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ ทุนนี้มีชื่อว่า “The Dora Harvey Memorial Research Scholarship” ซึ่งจะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน  และทำการต่อทุนให้สูงสุดถึง 3 ปีเลยค่ะ

จำนวนทุน 1 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณมบัติ

 • ต้องเป็นเพศหญิง
 • ต้องเคยศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาด้านสังคมศาสตร์
 • ต้องเป็นนักเรียนเต็มเวลา
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

Continue reading

Birmingham แจกทุนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2015

730x274.fitandcrop

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมแจกทุนปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ 2015

มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม  รับสมัครทุนเรียนต่อระดับปริญญาโททางด้านบริหารธุรกิจ เป็นทุนสำหรับนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาเท่านั้นค่ะ แบ่งเป็นทุน 4 ประเภทใหญ่ ๆ  คือ Women’s Scholarship,  International Business Scholarship, Global Banking and Finance MBA Scholarship, Developing Countries MBA Scholarship สำหรับรายละเอียดของแต่ละทุนนั้น อยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ

1. Women’s Scholarship

จำนวนทุน 1 ทุน

มูลค่าทุน   10,000 ปอนด์

เงื่อนไขและคุณมบัติ Continue reading

University of Hull มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

IMG_1410

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – University of Hull มอบทุนระดับปริญญาโท 2015

วันนี้มีอีกทุนมาฝากค่ะ  ทุนนี้มาจากมหาวิทยาลัย Hull มอบให้สำหรับนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะ  ทุนนี้ครอบคลุมถึงค่าเล่าเรียน แต่ทุนนี้ไม่รวมค่าครองชีพนะคะ

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

 • ต้องมีผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป
 • ต้องแนบหลักฐานผลสอบภาษาอังกฤษนานาชาติมาด้วย
 • ผู้จะสมัครในสาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือทางกฏหมายต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (IELTS) 6.5 โดยที่แต่ละพาร์ทต้องไม่ต่ำกว่า 5.5
 • ผู้ที่สมัครในสาขาวิชาอื่นๆ ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ (IELTS) 6.0 โดยที่แต่ละพาร์ทต้องไม่ต่ำกว่า 5.5
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

Continue reading

University of Sussex มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

IMG_0687

University of Sussex  มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

มาแล้วค่ะสำหรับใครที่สนใจจะศึกษาต่อปริญญาเอก วันนี้มหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์มีทุนมาแจกระดับปริญญาเอกที่มีชื่อว่า “Chancellor’s International Research Scholarship” ทุนนี้ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพของนักเรียนด้วยค่ะ

จำนวนทุน 10 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณมบัติ

 • ต้องสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในสาขาใดสาขาหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ (The Science Schools of Study, The Univeristy of Sussex)
 • ต้องเริ่มทำการวิจัยในเดือนกันยายน 2015
 • ผู้สมัครในสาขาวิทยาศาสตร์และวิศกรรมศาสตร์ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญโทอย่างต่ำ 3.50
 • ต้องแนบหลักฐานผลสอบภาษาอังกฤษนานาชาติมาด้วย (IELTS)
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยมาก่อน

Continue reading

University of Glasgow มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

university-of-glasgow

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Glasgow มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

วันนี้แฮนด์ ออน มีข่าวทุนจากมหาวิทยาลัยกลาสโกว์มาฝากกัน มีอยู่ด้วยกันสองทุนค่ะ เริ่มจากทุนแรกกันก่อนเลยนะคะ

College of Social Sciences Scholarships 2015

ซึ่งจะแจกให้ทั้งนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา รายละเอียดของทุนนั้นอยู่ข้างล่างนี้เลยค่ะ

จำนวนทุน 24 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณบัติ

 • ต้องสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาเอกในสาขาดังต่อไปนี้

Continue reading

Keele University มอบทุนระดับปริญญาโท 2015-2016

keele

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Keele University มอบทุนระดับปริญญาโท 2015-2016

มาแล้วค่ะสำหรับอีกหนึ่งทุนดี ๆ จากมหาวิทยา Keele University  ทุนนี้จะแจกให้แก่นักเรียนจาก 5 ประเทศด้วยกันคือ ไทย, เวียดนาม, ไนจีเลีย, อินเดีย และ กานา  ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนเต็มเวลาเท่านั้นนะคะ

จำนวนทุน 1 ทุน

มูลค่าทุน 5000 ปอนด์ Continue reading

Sheffield มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

IMG_1115

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Sheffield มอบทุนระดับปริญญาเอก 2015

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับปริญญาเอก ทุนนี้มีชื่อว่า “Harry Worthington Scholarships” ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน ค่าสนับสนุนในการทำวิจัยและยังทำการต่อทุนให้สูงสุดถึง 3 ปีเลยค่ะ

จำนวนทุน 2 ทุน

มูลค่าทุน ไม่ระบุ

เงื่อนไขและคุณมบัติ

 • ต้องมีผลการเรียนสะสม 3.00 ขึ้นไป
 • เป็นนักเรียนเรียนเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาที่สมัครเข้าเรียนต่อในปีการศึกษาแรก
 • ต้องได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยก่อน

Continue reading