ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบทุนระดับปริญญาโทขึ้นไป 2557

BOT_Seal

ธนาคารแห่งประเทศไทยมอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไป 2014

*****ครั้งนี้เป็นของธนาคารแห่งประเทศไทย สำหรับนักเรียนที่ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  ซึ่งมีจุดเด่นคือ รับสมัครรวมไปถึงคนที่กำลังเรียนอยู่ก็สมัครได้ค่ะ ไม่ได้จำกัดเฉพาะคนที่กำลังจะไปอย่างเดียวเหมือนทุนอื่น ๆ   เงื่อนไขทุนเป็นแบบผูกพัน คือ ต้องกลับมาทำงานให้กับทางธปท.ค่ะ

จำนวนทุน 17 ทุน

ทุนนี้ให้แบบกำหนดสาขาและสถานศึกษา มีหลายประเทศเลยค่ะ แต่ของอังกฤษจะเป็นดังนี้ค่ะ

scbank1

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  มีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2557

–  ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาที่ ธปท.กำหนดของแต่ละทุน โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 3.0 หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอก ในสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ ธปท.กำหนด โดยมีระยะเวลาในการศึกษาเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา

–  ผลสอบ

  • ผลสอบ TOEFL ไม่น้อยกว่า 213 คะแนน (Computer-based) หรือ 80 คะแนน (Internet-based) หรือ 550 คะแนน (paper-based)
  • ผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.5
  • ผลสอบ GMAT หรือผลสอบ GRE (ถ้ามี) ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร

–  จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา หรือ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับการศึกษาสาขาวิชาและสถานศึกษาที่ธปท.กำหนดในประเทศอังกฤษ

–  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนที่มีสัญญาผูกพันในการปฏิบัติงานชดใช้ทุนใด ๆ

ปิดรับสมัคร  วันที่ 9 มิถุนายน 2557

ประกาศผลสอบคัดเลือก ธปท. จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้ทุน ทางเว็บไซต์ของ ธปท. ที่  http://www.bot.or.th และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนเท่านั้น

อ้างอิง http://www.bot.or.th/Thai/RecruitmentInternshipScholarship/apply/Documents/NewBOTScholarshipAnnouncement-Competition-Grad-Abroad-2557.pdf

IMG_1761

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s