Hands On – Chiang Mai ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนเมษายน 2557

IMG_0787

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ประกาศวันหยุดทำการในช่วงเดือนเมษายน 2557

วันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2557 (ชดเชยวันจักรี)

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน – วันพุธที่ 16 เมษายน 2557 (วันสงกรานต์)

Continue reading