สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์

thai-lion-air_news

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ 

*******สายการบิน ไทย ไลอ้อน แอร์ ที่เปิดตัวให้บริการในเมืองไทย  เป็นสายการบินต้นทุนต่ำของประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีกลยุทธด้านราคาที่ถูกกว่าทุกสายยการบินในประเทศ โดยใช้ท่าอากาศยานดอนเมืองเป็นฐานปฏิบัติการ โดยในช่วงเวลานี้ ราคาเริ่มต้นเส้นทาง เชียงใหม่ – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เริ่มต้นที่ 820 บาท พร้อมกับให้บริการโหลดสำภาระฟรี 15 กิโลกรัม ในหนึ่่งวันจะให้บริการ 5 เที่ยวบิน / วัน ค่ะ Continue reading