รวมทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2014

IMG_1610

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – รวมทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย LLM ประเทศอังกฤษ ประจำปีการศึกษา  2014

*****ในปีการศึกษาที่จะถึงนี้ มีหลายมหาวิทยาลัยในอังกฤษ  ประกาศมอบทุนการศึกษาเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านกฏหมาย หลักสูตร 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าแตกต่างกัน ตั้งแต่ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนทั้งหมด โดย Hands On สำนักงานเชียงใหม่ จะนำมาอัพเดทเรื่อย ๆ ค่ะ

13

Liverpool John Moores University 

จำนวน  ไม่ระบุ

มูลค่า  16,000 ปอนด์

หมดเขตรับสมัครทุน  ไม่ระบุ

Link : http://hodgsonlawscholarships.com/

13

ธนาคารกรุงไทย

จำนวน  10  ทุน

มูลค่า  ไม่ระบุ

หมดเขตรับสมัครทุน  21 มีนาคม 2557

Link: http://www.ktb.co.th/ktb/Download/career/MediaFile_168KTBScholarshipAnnoucement_2014.pdf

new

Newcastle University

จำนวนทุน  7  ทุน

มูลค่า  2,500 – 3,000  ปอนด์

หมดเขตรับสมัครทุน  ไม่ระบุ

Link : http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/funding/search/list/waller

ิBMH

University of Birmingham

จำนวนทุน  20  ทุน

มูลค่า  10,000  ปอนด์

หมดเขตรับสมัครทุน  ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2014

Link : http://www.birmingham.ac.uk/international/students/finance/scholarships/intlscholarships.aspx

Queen london

Queen Mary, University of London 

จำนวนทุน  12 ทุนสำหรับทุนเต็มจำนวน / 2 ทุนสำหรับ 50% ของค่าเล่าเรียน

มูลค่า  ทุนเต็มจำนวน และ ทุน 50% ของค่าเล่าเรียน

หมดเขตรับสมัครทุน  วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2014 เวลา 13.00 น. (ตามเวลาของประเทศอังกฤษ)

Link : http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/funding/llmscholarships/index.html#eligibity

ิBMH

University of Birmingham

จำนวนทุน ไม่ระบุ

มูลค่า  5,000 ดอลลาร์ สำหรับนักเรียนต่างชาติ (Non EU)
*********2,000 ดอลล่าร์ สำหรับนักเรียน ในสหราชอาณาจักร / EU

หมดเขตรับสมัครทุน  ศุกร์ 20 มิถุนายน 2014

Link : http://www.birmingham.ac.uk/schools/law/courses/llm/scholarships.aspx

UEA

University of East Anglia

จำนวน  10  ทุน

มูลค่า  10% ของค่าเล่าเรียน สำหรับผู้สมัครที่ได้รับการตอบในช่วงแรก
หมดเขตรับสมัครทุน  4 เมษายน 2014

มูลค่า  10% ของค่าเล่าเรียน สำหรับนักเรียนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
******************************************ด้านกฎหมาย
******************************************หมดเขตรับสมัครทุน  1 กรกฎาคม 2014

Link : https://www.uea.ac.uk/law/scholarships-and-funding/postgraduate-students

exeter

University of Exeter 

จำนวน  6  ทุน

มูลค่า  5,000 ปอนด์

หมดเขตรับสมัครทุน   30 พฤษภาคม 2014

Link : http://www.exeter.ac.uk/studying/funding/award/?id=1286

cardiff

Cardiff University 

จำนวน  6  ทุน

มูลค่า  1,000 ปอนด์

หมดเขตรับสมัครทุน   ไม่ระบุ

Link : http://courses.cardiff.ac.uk/funding/P513.html

*leedsUniversity of Leeds

จำนวน  6  ทุน

มูลค่า  3,000 ปอนด์

หมดเขตรับสมัครทุน   18 กรกฎาคม 2014

Link : http://www.law.leeds.ac.uk/postgraduates/taught-postgraduates/funding-scholarships

reading

University of Reading

จำนวน  6  ทุน

มูลค่า  1,000 – 5,000 ปอนด์

หมดเขตรับสมัครทุน   31 พฤษภาคม 2014

Link : http://www.reading.ac.uk/law/pg-taught/law-pgt-feesandfunding.aspx

Queen london

Queen Mary, University of London 

จำนวนทุน  1 – 2 ทุน

มูลค่า  ทุนเต็มจำนวน และ ทุนบางส่วนของค่าเล่าเรียน

หมดเขตรับสมัครทุน  27 มิถุนายน 2014 (เวลา 12.00น.)

Link : http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/funding/mscipscholarships/index.html#

Queen london

Queen Mary, University of London 

จำนวนทุน  4 ทุน

มูลค่า  ทุนบางส่วนของค่าเล่าเรียน

หมดเขตรับสมัครทุน  11 เมษายน 2014

Link : http://www.law.qmul.ac.uk/postgraduate/funding/msclawfinancebursary/index.html

nottingham

The University of Nottingham 

จำนวนทุน  1 ทุน

มูลค่า  เต็มจำนวน

หมดเขตรับสมัครทุน  31 พฤษภาคม 2014

Link : https://www.nottingham.ac.uk/law/prospective/ma-degrees/funding.aspx

nottingham trent

Nottingham Trent University

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่า  2,000 ปอนด์

หมดเขตรับสมัครทุน   28 พฤศจิกายน 2014

Link : http://www.ntu.ac.uk/nls/courses/fees_scholarships/postgraduate_scholarships/index.html?campaignid=scholarshipsnls

Edin

The University of Edinburgh

ชื่อทุน  Tercentenary Awards for Excellence

จำนวนทุน  5 ทุน

มูลค่า  2,000 ปอนด์

******************************************หมดเขตรับสมัครทุน   30 เมษายน 2014

Link : http://www.law.ed.ac.uk/teaching/postgraduate/scholarships/scholarships_and_funding_for_LLMMSc/tercentenary_awards_for_excellence

Edin

The University of Edinburgh

ชื่อทุน  Edinburgh Legal Education Trust Scholarship

จำนวนทุน  1 ทุน

มูลค่า  17,058 ปอนด์

******************************************หมดเขตรับสมัครทุน   5 พฤษภาคม 2014

Link : http://www.law.ed.ac.uk/teaching/postgraduate/scholarships/scholarships_and_funding_for_LLMMSc/edinburgh_legal_education_trust_scholarships

Edin

The University of Edinburgh

ชื่อทุน  Deutsche Post DHL Scholarships

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่า  8,000 ปอนด์

******************************************หมดเขตรับสมัครทุน   25 เมษายน 2014

Link : http://www.law.ed.ac.uk/teaching/postgraduate/scholarships/scholarships_and_funding_for_LLMMSc/Deutsche_post_DHL_scholarships

Edin

The University of Edinburgh

ชื่อทุน  Deutsche Post DHL Scholarships

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่า  7,800 ปอนด์

******************************************หมดเขตรับสมัครทุน  1 พฤษภาคม 2014

Link : http://www.law.ed.ac.uk/teaching/postgraduate/scholarships/scholarships_and_funding_for_LLMMSc/ukandeu_masters_scholarships

Edin

The University of Edinburgh

ชื่อทุน  Scholarships for the LLM in Comparative and European Private Law

จำนวนทุน  2  ทุน

มูลค่า  5,000 ปอนด์

******************************************หมดเขตรับสมัครทุน  24 พฤษภาคม 2014 (เวลา 12.00 น.)

Link : http://www.law.ed.ac.uk/teaching/postgraduate/scholarships/scholarships_and_funding_for_LLMMSc/scholarships_in_comparative_and_european_private_law

hertfordshire

University of Hertfordshire

จำนวนทุน  130 ทุน

มูลค่า  2,000 ปอนด์

หมดเขตรับสมัครทุน   25 กรกฎาคม 2014 (เวลาเที่ยงคืน)

Link : http://www.herts.ac.uk/international/fees/scholarships/chancellors-international-scholarships

oxford

Oxford Brookes University 

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่า  1,500 – 2,000 ปอนด์

หมดเขตรับสมัครทุน   27 มิถุนายน 2014

Link : http://www.brookes.ac.uk/studying-at-brookes/finance/postgraduate-finance—international-students/funding-options-for-postgraduate-international-students/

cardiff

Cardiff University 

จำนวน  7 ทุน

มูลค่า  5,000 ปอนด์

หมดเขตรับสมัครทุน   ไม่ระบุ

Link :http://www.law.cf.ac.uk/courses/scholarships/

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่ โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ 

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s