ประกาศกรมการกงสุล>การผลิตเล่มหนังสือเดินทาง

กระทรวงการต่างประเทศ

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – ประกาศกรมการกงสุล>การผลิตเล่มหนังสือเดินทาง

วันนี้แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ได้นำข่าวประกาศจากกรมการกงสุล ลงวันที่ 20 มกราคม 2557 มาแจ้งให้น้อง ๆ ทราบกันค่ะ

*****ทางกรมการกงสุลได้มีการแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2557 เป็นต้นไป จะดำเนินการผลิตเล่มหนังสือเดินทางเป็น 2,700 เล่ม/วัน โดยที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาจะเปิดรับคิวแรกตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.30 น. และที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวปิ่นเกล้า จะเปิดรับคิวแรกตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น.

*****ในช่วงนี้สำนักงานในต่างจังหวัดไม่สามารถรับคำร้องทำหนังสือเดินทางได้  ขณะนี้สามารถทำหนังสือเดินทางได้ 2 ที่ คือสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาและปิ่นเกล้าค่ะ  และนอกจากนี้จะมีการเปิดให้บริการพิเศษในวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557 ที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวบางนาและปิ่นเกล้า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. โดยการจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางจะใช้ทางไปรษณีย์เท่านั้นค่ะ 

*****ซึ่งด้วยข้อจำกัดในการผลิตหนังสือเดินทาง ทางกรมการกงสุลจึงได้ขอความร่วมมือจากประชาชนที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทาง ให้ชะลอการขอหนังสือเดินทางไว้ก่อน  เพื่อให้ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้รับโอกาสในการมีหนังสือเดินทางค่ะ  

**สำนักงานหนังสือเดินทางเปิดให้บริการวันจันทร์ – ศุกร์ ค่ะ  แต่ขณะนี้กำลังพิจารณาว่าจะเปิดบริการวันเสาร์เพิ่มเติมด้วยหรือไม่ หากมีความคืบหน้ายังไง ทางแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ จะรีบแจ้งให้น้อง ๆ ทราบโดยทั่วกันนะคะ

ติดต่อสอบถามได้ที่ 0-2383-8402

อ้างอิง

คำสงวน

*****รายละเอียดของระเบียบ กฎ และ กฎหมายต้องถือเอาข้อมูลและรายละเอียดจากเว็บของรัฐบาลสหราชอาณาจักรที่เป็น ภาษาอังกฤษเป็นถือเป็นที่สิ้นสุด
*****ทางแฮนด์ส ออน เชียงใหม่ ไม่ได้เป็นตัวแทนในการจัดทำวีซ่าอาชีพ และความรับผิดชอบทางอาชีพของเราไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบต่อการขอวีซ่า ของบุคคลทั่วไป  เพจนี้จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์เท่านั้น

Disclaimer
*****All details of regulations, rules, and laws are being enforced and cited only from the content of UK government website, i.e. UKBA and FCO websites, which is only in English.
Hands On Chaing Mai is NOT professional visa agency. Our professional responsibility does not include those general public, beyond our customers. This page is intended strictly for public relation and promotional.

IMG_0606

*****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

ที่อยู่ติดต่อ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่
8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร. +66 (0) 89 217 5454        

          +66 (0) 89 217 5454      

เว็บ
http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s