Queen’s University Belfast มอบทุนแก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท 2014

Image2,181694,en

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast มอบทุนแก่นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาโท 2014

*****นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สำหรับนักเรียนในสหราชอาณาจักร  สหภาพยุโรป และนักเรียนต่างชาติ  ทุนนี้จะช่วยลดในเรื่องค่าเล่าเรียน  ซึ่งการเรียนจะเริ่มขึ้นในเดือนกันยายน 2014 ค่ะ

QUMS International MBA Scholarships

จำนวนทุน  4  ทุน  มูลค่า  7,200  ปอนด์
***************3  ทุน  มูลค่า  4,500  ปอนด์
***************4  ทุน  มูลค่า  1,000  ปอนด์

* นักเรียน  Into ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้

INTO Queen’s Progression Scholarship

จำนวนทุน  2 ทุน  มูลค่า  2,000  ปอนด์

* สำหรับนักเรียน  Into  เท่านั้น

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ผู้สมัครต้องได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยก่อนการสมัครขอทุนการศึกษา

–  นักศึกษาจะต้องทำการลงทะเบียนเรียนเต็มหลักสูตรของระดับปริญญาโท ใน 30 กันยายน 2014

–  นักศึกษาต่างชาติจะต้องจ่ายมัดจำค่าเล่าเรียนตามที่กำหนดเพื่อยืนยันการได้รับทุนการศึกษา

– ทุนนี้เป็นส่วนลดค่าเรียน ไม่จ่ายออกเป็นเงินสด

การประเมินทุนการศึกษา

–  ผลงานด้านวิชาการ

– เขียนบรรยายเกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำงานและรายละเอียดของทักษะที่เกี่ยวข้อง  เป็นจำนวนไม่เกิน 500 คำ

–  หนังสือหรือจดหมายแนะนำตัวตามรายละเอียดที่มีอยู่ในแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษา  เป็นจำนวนไม่เกิน  500 คำ

ด้านประสบการณ์

–  รายละเอียดของประสบการณ์การทำงานทั้งหมด รวมถึงรายละเอียดของนายจ้าง และวันเริ่ม – วันสิ้นสุด ของการทำงาน

–  ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปริญญาโท  เช่น  ความเป็นผู้นำ  การสอน   การให้คำปรึกษาต่าง  เป็นต้น

ปิดรับสมัคร   ไม่ระบุ

ประกาศผล  ทางอีเมล ในวันที่  30 มิถุนายน 2014  และจะต้องแสดงการยอมรับโดยส่งอีเมลตอบกลับภายในวันที่  10  กรกฎาคม 2014  จดหมายที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษาจะถูกส่งไปยังนักเรียนที่ได้รับทุนพร้อมกับแบบฟอร์มการยอมรับ  หากกรอกเสร็จแล้วควรส่งกลับมาที่มหาวิทยาลัยภายใน  7 วัน

อ้างอิง 

http://www.qub.ac.uk/schools/QueensUniversityManagementSchool/StudyingattheSchool/MastersProgrammes/InternationalMBA

https://www.qub.ac.uk/home/StudyatQueens/PostgraduateStudents/ApplyingtoQueens/

*****ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมากกว่า 70 แห่งค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

IMG_1818

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s