University of Birmingham แจกทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2014

chancellors-court

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – University of Birmingham แจกทุนปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ 2014

*******aมหาวิทยาลัย เบอร์มิงแฮม University of Birmingham  ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก  ทั้งด้านคุณภาพการเรียนการสอนและการวิจัย  มีการแจกทุนสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี  ซึ่งครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท เป็นเวลา  1  ปี สำหรับปีการศึกษา 2014 นี้ค่ะ

จำนวนทุน  20  ทุน

มูลค่าทุน  10,000  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในระดับปริญญาตรี (หรือเทียบเท่า) หรือ มีผลการเรียนดีอย่างโดดเด่น

–  ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนที่โดดเด่น   และแสดงให้เห็นถึงความโดดเด่นทางด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เช่น  กีฬา  ดนตรี  กิจกรรม  หรือสังคม  หรือความสำเร็จที่ได้รับอย่างใดอย่างหนึ่งในการทำงาน  หรือผ่านการเป็นอาสาสมัครและการให้บริการกับผู้อื่น

–  ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย  สำหรับการเรียนในระดับปริญญาโทเป็นเวลา 1 ปี

–  ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

–  ต้องเป็นนักศึกษาเรียนเต็มเวลา

–  มีหมายเลขรหัสนักศึกษาที่ถูกต้อง

–  ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากแหล่งอื่น

–  มีสถานะทางการเงินที่เพียงพอที่จะศึกษาในสหราชอาณาจักร (รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับวีซ่า  การเดินทาง)

–  สามารถจ่ายค่าเล่าเรียนอื่น ๆ ที่ไม่ได้รวมอยู่ในทุนการศึกษา

ปิดรับสมัคร  ศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2014

อ้างอิง  http://www.birmingham.ac.uk/international/students/finance/scholarships/intlscholarships.aspx

IMG_0585

*****ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Hands On – Chiang Mai เนื่่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษมากกว่า 70 แห่ง โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่  โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s