Summer 2014 เรียนภาษาอังกฤษที่อังกฤษ

IMG_2272

เรียนภาษาอังกฤษที่อังกฤษ สำหรับปิดภาพเรียนปี 2557 หรือ 2014

สำหรับน้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอีกหลาย ๆ แห่งที่ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมการปรับปีการศึกษาให้ตรงกันกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน คือจากที่เคยเปิดกันวันจันทร์แรกของเดือนมิถุนายน ไปเป็นกลางเดือนหรือปลายเดือนสิงหาคม

นั่นจะทำให้ปิดภาคที่จะถึงนี้จะอาจจะยาวนานถึงกว่า 20 สัปดาห์เลยทีเดียว Continue reading