Sheffield แจกทุนระดับปริญญาเอก 2014

IMG_0820

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Sheffield แจกทุนระดับปริญญาเอก 2014

*****โดยมีชื่อทุนว่า “British Library Scholarships”  ครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนของสหราชอาณาจักร / สหภาพยุโรป ซึ่งจัดให้ทุกปี  นอกจากนี้นักเรียนทุกคนก็จะได้รับ เงินสนันสนุนการอบรมงานวิจัย  สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย  เช่น  การเดินทาง  การประชุม  ค่าหนังสือ  วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์อีกด้วยค่ะ

ทุนนี้สามารถเก็บรักษาไว้ได้ไม่เกิน  3 ปี

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่า 

–  ค่าซ่อมบำรุง  ค่าครองชีพ ในอัตรามาตรฐานการวิจัยในสหราชอาณาจักร  ในปี 2013-14 จะได้รับ 13,726 ปอนด์

–  เงินสนันสนุนการอบรมงานวิจัย  500  ปอนด์

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเกียรตินิยมอันดับสอง   หรือเทียบเท่า

–  สมัครเริ่มต้นเรียนในปีแรกของการศึกษา ในระดับปริญญาเอกกับทางมหาวิทยาลัย

–  เปิดให้สำหรับนักศึกษาในสหราชอาณาจักร  สหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติ  นักศึกษาต่างชาติต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ามีเงินเพียงพอที่จะจ่ายส่วนต่าง ระหว่างสหราชอาณาจักร  สหภาพยุโรป  และค่าเล่าเรียนในต่างประเทศ

ปิดรับสมัคร  ไม่ระบุ

ประกาศผล  หลังจากวันปิดรับสมัครและก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2014

อ้างอิง  http://www.sheffield.ac.uk/postgraduate/research/scholarships/britishlibrary

ติดต่อสอบถาม  pgr-scholarships@sheffield.ac.uk.

IMG_0795

        หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

https://handsonchiangmai.wordpress.com/

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com 

Sheffield แจกทุนระดับปริญญาเอก 2014

IMG_0793

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Sheffield แจกทุนระดับปริญญาเอก 2014

*****โดยมีชื่อทุนว่า University Prize Scholarships   โดยไม่จำกัดสาขาวิชา  สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เริ่มเข้าเรียนในปีการศึกษา 2014-15  ทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน  ค่าครองชีพ  การอบรมงานวิจัย  (สำหรับการเดินทางการศึกษา  การประชุม  ค่าหนังสือ  วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์)

จำนวนทุน  ไม่ระบุ

มูลค่า  ค่าครองชีพ ค่าซ่อมบำรุง  20,000  ปอนด์ / ปี

ค่าอบรมงานวิจัย 2,500 ปอนด์ / ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ทุนการศึกษานี้ให้กันถึง  3 ปี สำหรับเรียนเต็มเวลา  หรือเป็นเวลา  6  ปี สำหรับเรียนนอกเวลา หรือหากมีการเรียนเป็นที่น่าพอใจ  นักศึกษานอกเวลาจะได้รับเงินอยู่ที่ 50% ของอัตราแบบเต็มเวลา (เช่น  ค่าซ่อมบำรุง 10,000 ปอนด์ / ปี)

–  ได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งหรือเกียรตินิยมอันดับสอง   หรือเทียบเท่า

–  สมัครเริ่มต้นเรียนในปีแรกของการศึกษาแบบเต็มเวลา หรือนอกเวลา  ในระดับปริญญาเอกกับทางมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2014-15

–  เปิดให้สำหรับนักศึกษาในสหราชอาณาจักร  สหภาพยุโรป และนักศึกษาต่างชาติ

ปิดรับสมัคร  วันจันทร์ที่  3  กุมภาพันธ์  2014  เวลา 12.00 น.

ประกาศผล  หลังจากวันปิดรับสมัครและก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2014

อ้างอิง  http://www.sheffield.ac.uk/postgraduate/research/scholarships/prize

ติดต่อสอบถาม  pgr-scholarships@sheffield.ac.uk.

IMG_0769

        หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

https://handsonchiangmai.wordpress.com/

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com 

Sheffield แจกทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี 2014

38_201201161424171.

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Sheffield แจกทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี 2014

*****University of Sheffield แจกทุนการศึกษากันอีกแล้วค่ะ ซึ่งในรอบนี้ แบ่งเป็น 3 หัวข้อใหญ่ โดยแต่ละทุนก็จะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปค่ะ

1.  Faculty Undergraduate Scholarships 2014

สำหรับนักศึกษาที่เริ่มต้นเรียนในคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ศิลปะและมนุษยศาสตร์  และโรงเรียนกฎหมายในเดือนกันยายน 2014 ซึ่ทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนค่ะ

Engineering International Scholarships 2014

มูลค่า   2,000 ปอนด์/ปี

สาขาวิชาที่ให้ทุน

 • Aerospace Engineering
 • Automatic Control & Systems Engineering
 • Bioengineering
 • Chemical & Biological Engineering
 • Civil & Structural Engineering
 • Computer Science
 • Electronic & Electrical Engineering
 • Materials Science and Engineering
 • Mechanical Engineering

Science International Scholarships 2014

มูลค่า   2,000 ปอนด์/ปี

สาขาวิชาที่ให้ทุน

 • Animal and Plant Sciences
 • Biomedical Science
 • Chemistry
 • Mathematics and Statistics
 • Molecular Biology and Biotechnology
 • Physics and Astronomy
 • Psychology

 Law International Scholarships 2014

จำนวนทุน  1,500  ปอนด์/ปี

Arts International Scholarships 2014

มูลค่า  1,500  ปอนด์/ปี

สาขาวิชาที่ให้ทุน

 • Archaeology
 • Biblical Studies
 • History
 • Philosophy
 • Music
 • School of English
 • School of Languages and Cultures

มูลค่า   2,000 ปอนด์/ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยและเริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาตรีในเดือนกันยายน 2014

–  ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

–  ทุนการศึกษาจะได้รับรางวัลโดยอัตโนมัติ  โดยไม่ต้องทำการสมัครในปีแรก หรือในภายหลัง

–  ทุนการศึกษาในปีแรกจะได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข  ส่วนปีต่อมาจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 60%

2.  Undergraduate International Merit Scholarships 2014

สำหรับนักศึกษาที่เริ่มต้นเรียนระดับปริญญาตรีในเดือนกันยายน 2014 ซึ่งครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียนและได้รับการจัดสรรสัญชาติหรือภูมิลำเนา  ซึ่งจะได้รับรางวัลบนพื้นฐานของผลการเรียนค่ะ

3.  Other Undergraduate Scholarships

สำหรับนักศึกษาที่เริ่มต้นเรียนในระดับปริญญษตรี  ซึ่งทุนนี้จะครอบคลุมในส่วนของค่าเล่าเรียน  โดยให้ทุนถึง 3 ปี เลยทีเดียวค่ะ

จำนวนทุน  10  ทุน

มูลค่า  7,000 ปอนด์/ปี

เงื่อนไขและคุณสมบัติ

–  ต้องเป็นนักศึกษาต่างชาติ

–  ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยสำหรับเริ่มต้นเรียนในเดือนกันยนยน 2014

–  ทุนในปีแรกจะได้รับการตอบรับแบบไม่มีเงื่อนไข  ส่วนปีต่อมาจะขึ้นอยู่กับผลการเรียนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 60%

ปิดรับสมัคร  วันศุกร์ 25 เมษายน 2014

ประกาศผลสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์  เดือนมกราคม 2014 เป็นต้นไป

ประกาศผลผู้ที่ได้รับทุน  วันศุกร์ 30 พฤษภาคม 2014

อ้างอิง  http://www.sheffield.ac.uk/international/enquiry/money/ug

IMG_1120

        หากน้องๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

https://handsonchiangmai.wordpress.com/

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com 

Newcastle University มอบทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย 2014-15

Newcastle_University_campus

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Newcastle University มอบทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย 2014-15

****Newcastle Law School ประกาศให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ และชาวสหราชอาณาจักร/สหภาพยุโรป สำหรับผู้สมัครหลักสูตรอย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 สาขาวิชา ดังนี้ค่ะ

 • LL.M. in International Legal Studies
 • LL.M. in Environmental Regulation and Sustainable Development

University of Leeds มอบทุนสำหรับปริญญาโท 2014-15

SONY DSC

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – University of Leeds มอบทุนสำหรับปริญญาโท 2014-15

*****วันนี้มีข่าวทุนการศึกษามาฝากกันค่ะ  University of Leeds มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท “The Bonamy Dobrée Scholarship” ให้กับนักเรียนต่างชาติ  สำหรับนักเรียนระดับปริญญาโทใน School of English Continue reading

Summer 2014 เรียนภาษาอังกฤษที่อังกฤษ

IMG_2272

เรียนภาษาอังกฤษที่อังกฤษ สำหรับปิดภาพเรียนปี 2557 หรือ 2014

สำหรับน้อง ๆ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และอีกหลาย ๆ แห่งที่ทางมหาวิทยาลัยได้เตรียมการปรับปีการศึกษาให้ตรงกันกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน คือจากที่เคยเปิดกันวันจันทร์แรกของเดือนมิถุนายน ไปเป็นกลางเดือนหรือปลายเดือนสิงหาคม

นั่นจะทำให้ปิดภาคที่จะถึงนี้จะอาจจะยาวนานถึงกว่า 20 สัปดาห์เลยทีเดียว Continue reading

Queen’s University Belfast ให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับอนุปริญญา (Int’l Diploma)

Newcastle Blossom

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast ให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับอนุปริญญา

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาฝากกันค่ะ

*****Queen’s University Belfast ให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับอนุปริญญา (International Diploma) มีมูลค่าถึง 13,450 ปอนด์ เป็นระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา และข้อดีของทุนนี้คือ หลังจากสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาแล้วจะสามารถศึกษาต่อระดับปีสองในโปรแกรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ในเดือนกันยายน ปี 2557 ได้เลย เราไปดูข้อมูลกันดีกว่าค่ะ Continue reading

Queen’s University Belfast ให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับก่อนปริญญาโท

IMG_2250

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – Queen’s University Belfast ให้ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับก่อนปริญญาโท (Graduate Diploma)

วันนี้เรามีข่าวทุนการศึกษาดี ๆ มาฝากกันค่ะ

INTO Queen’s University Belfast ให้ทุนสำรหรับนักศึกษาต่างชาติในระดับก่อนปริญญาโท มีมูลค่าถึง 13,450 ปอนด์ เป็นระยะเวลา 3 ภาคการศึกษา ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2556 และข้อดีของทุนนี้คือ หลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับก่อนปริญญาโท (Graduate Diploma) แล้วสามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้เลยเมื่อเรียนผ่านและได้คะแนนตามที่กำหนด เราไปดูข้อมูลกันดีกว่าค่ะ Continue reading

เจ้าหน้าที่จาก Durham University เข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์ส ออน – เชียงใหม่

IMG_0951

เจ้าหน้าที่จาก Durham University เข้าเยี่ยมสำนักงานแฮนด์ส ออน – เชียงใหม่

*****Mr. Steve Leech และ Mr.Ian Moreton จาก Durham University ประเทศอังกฤษ   จะมีการเข้ามาเยี่ยมชมที่สำนักงานแฮนด์สออน – เชียงใหม่ ในวันที่ 9 – 10 มกราคม 2557 ในช่วงเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยและหลักสูตร ระดับ International Foundation Year  และอื่น ๆ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาดูรายละเอียดหลักสูตร เกณฑ์การรับ และขั้นตอนการสมัครเรียน ได้ที่แฮนด์สออน – เชียงใหม่ ได้ทันทีค่ะ Continue reading

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – เปลี่ยนวิธีจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเครดิตการ์ดออนไลน์

s300_New_UK_Visas___Immigration_Logo.960

แฮนด์ส ออน เชียงใหม่ – เปลี่ยนวิธีจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเครดิตการ์ดออนไลน์

*****ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม เป็นต้นไป ผู้สมัครต้องจ่ายค่าธรรมเนียมวีซ่าผ่านระบบออนไลน์ ผ่านเครดิต หรือ เดบิตการ์ดของวีซ่า หรือ มาสเตอร์การ์ด เท่านั้น และไม่สามารถเลือกจากด้วยวิธีอื่น ๆ ได้
ขั้นตอนอื่น ๆ นอกจากแบบฟอร์ม ที่ได้เปลี่ยนแปลงไปก่อนหน้านี้แล้ว ให้เป็นไปตามเดิม ผู้สมัครยังต้องเดินทางไปที่ศูนย์รับยื่นเอกสาร เพื่อยืนเอกสาร และเก็บข้อมูลบุคคล ด้วยตนเอง Continue reading