แฮนด์ออน เชียงใหม่ – ปรับเวลาสู่เวลามาตรฐานกรีนิช

big_ben

แฮนด์ส ออน  เชียงใหม่ – ปรับเวลาในประเทศอังกฤษช้ากว่าไทย 7 ชั่วโมง

*****หากพูดถึงเรื่องเวลานั้น ประเทศไทยนี้เร็วกว่าของอังกฤษอยู่ 7 ชั่วโมง  ประเทศอังกฤษมีการเปลี่ยนเวลา ปรับไปปรับมาอยู่ 2 ครั้งในรอบหนึ่งปี  เพื่อถือเป็นการชดเชยกับสภาพเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตกในแต่ละช่วงฤดูกาล  ซึ่งในช่วงที่ย่างเข้าสู่ฤดูร้อนที่พระอาทิตย์เริ่มตกช้าลงไปในแต่ละวัน  ในเช้ามืดของวันอาทิตย์หนึ่งของเดือนมีนาคม  รัฐบาลจะประกาศให้ทุกคนปรับหมุนเข็มนาฬิกาของตนไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง  และให้ใช้เวลาดังกล่าวเรื่อยไป  จนถึงวันอาทิตย์หนึ่งในช่วงเดือนตุลาคมที่พระอาทิตย์เริ่มตกเร็วขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วง  จึงประกาศให้ทุกคนหมุนเข็มนาฬิกาย้อนกลับมา 1 ชั่วโมง  ให้มาอยู่ที่เดิม

*****อย่างตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคม 2556 เรื่อยมาจนถึงปลายเดือนตุลาคม 2556 ที่มีการปรับหมุนเข็มนาฬิกาไปข้างหน้า 1 ชั่วโมง จะทำให้เวลาในอังกฤษช้ากว่าเวลาไทยอยู่  6 ชั่วโมง แต่ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนตุลาคม ไปจนถึงเดือนมีนาคม   เวลาอังกฤษจะช้ากว่าเวลาในไทย 7 ชั่วโมง  ซึ่งในช่วงเวลานี้ก็เช่นกันค่ะ

การปรับในฤดูใบไม้ร่วง เป็นการปรับสู่เวลามาตรฐานกรีนิช (Greenwich Mean Time) (GMT) ที่เป็นเวลากลางเพื่อเทียบเวลากับเขตเวลาอื่น ๆ โดยประเทศไทยอยู่ที่ GMT+0700  หรือ เร็วกว่า GMT 7 ชั่วโมง เป็นเวลาท้องถิ่น  ส่วนการปรับฝนฤดูใบไม้ผลิเรียกว่าการปรับเป็นเวลาฤดูร้อนสหราชอาณาจักร (British Summer Time – BST – (GMT+0100))

****************************************************

****หากน้อง ๆ ท่านใดสนใจศึกษาต่อประเทศอังกฤษ สอบถามเพิ่มเติมเรื่องทุน สมัครเรียน สามารถมาติดต่อได้เลยที่ Hands On – Chiang Mai เนื่องจากเราเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการค่ะ โดยสามารถมาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเตรียมตัว และสมัครเรียนได้ที่นี่เลยค่ะ โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้นค่ะ

แฮนด์ส ออน เอดูเคชัน คอนซัลแทนต์ – สำนักงานเชียงใหม่

ที่อยู่ติดต่อ

8/4 ซอยจำปี ถนนศิริมังคลาจารย์
ตำบล สุเทพ อำเภอ เมือง
เชียงใหม่ 50200
ประเทศไทย

อีเมล์ chiangmai@hands-on.co.th

โทร.             +66 (0) 89 217 5454
โทร.             +66 (053) 289 114

เว็บ

http://www.hands-on.co.th
http://www.hands-on.co.th/chiangmai

http://www.facebook.com/handsonchiangmai
และ
gotostudyUK.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s