Hands On – Chiang Mai – รถไฟมาเชียงใหม่ปิดบริการ 45 วัน – Train to Chiang Mai suspended

srt_logo_pro

Hands On – Chiang Mai  – รถไฟมาเชียงใหม่ปิดบริการ 45 วัน – Train to Chiang Mai Suspended for 45 Days

รถไฟสายเหนือจากกรุงเทพ มายังจังหวัดเชียงใหม่งดให้บริการเป็นเวลา 45 วันตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน – 31 ตุลาคม 2556 และจะเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป การปิดเป็นเพื่อเป็นการซ่อมบำรุงระบบราง ไม้หมอน สะพานและอุโมงค์ต่าง ๆ เนื่องจากในช่วยไม่มี่เดือนที่ผ่านมามีอุบัติเหตุรถไฟตกรางบ่อยครั้งใในช่วงทางนี้ Continue reading